Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Filosofi"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

skolämnet

Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Advances in ethics education in the history classroom: after intersections of moral and historical consciousness

2021-11-08
Three spaces of ethics education in the history classroom are identified in this paper, including: reasoning about the moral quality of historical actors’ conduct; the use of historical empathy (perspective-taking); and reflection of the past’s moral meaning to the present and the future.
Forskning och utveckling kategorier

Berättelsens kraft - Om etiska samtal i utbildning

2020-12-17
Denna essä är en pedagogisk-filosofisk betraktelse över hur berättelser kan användas för att initiera etiska samtal i utbildning. Den tar spjärn emot idéer om att etisk kunskap bäst grundas hos barn och unga genom undervisning av etiska principer eller genom att träna etiskt beteende och framhåller istället styrkan i att tillsammans med barn och unga…

"Whenever I put a black jacket on, I get dandruff" – On metonymy as a device for constructive argumentation analysis

2013-02-21
Ju skarpare verktyg vi kan utrusta våra framtida lärare med, och därmed deras elever eller studenter, desto bättre blir vi på att reflektera över vad vi gör med språket och vad språket gör med oss. Det skriver Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet och utbildad lärare, i en artikel om vikten av argumentationsanalys.

Att använda skönlitterära texter inom undervisningen i biologi och naturkunskap

2012-09-12
Vilka fördelar och nackdelar finns det med att läsa skönlitterära texter för elever som studerar gymnasieämnena biologi och naturkunskap? Denna undervisningsmetod diskuterar Roland Jakobsson i sin artikel.