Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Flerspråkighet"

Visar sida 1 av 5

Forskning och utveckling kategorier

”Rektor måste vara aktiv i praktiknära forskningsprojekt”

1 december
Bergsjöskolan i Göteborg har genomfört ett forskningsprojekt för att utveckla undervisningen för flerspråkiga elever, tillsammans med forskarna Catharina Schmidt och Lisa Molin och Center för skolutveckling. Just nu håller lärarna och rektor på att skriva en bok om arbetet. Eva Andersson Berglund, biträdande rektor på skolan, ser att lärarnas undervisning har utvecklats genom projektet.

Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

16 maj
Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.
Forskning och utveckling kategorier

How to teach academic content to multilinguals

2022-09-20
Effectively teaching content simultaneous with language development to students who are multilingual has been a personal career goal, writes Tan Huynh, a language and literacy specialist. In this blog post, Huynh shares an example geography lesson that uses three components, including one that covers the five language domains - speaking, writing, interacting, reading and listening…
Forskning och utveckling kategorier

Satsning på barnens språk och kunskapsutveckling i Vivalla förskolor

2022-08-26
I det mångkulturella bostadsområdet Vivalla är det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i förskolan av största vikt. De åtta förskolorna i Vivalla jobbar därför systematiskt med moduler kring boken Mångfaldens förskola – Flerspråkighet, omsorg och undervisning och har redan sett flera positiva effekter av arbetet.

Analog programmering ledde vägen

2022-05-04
Att personalen på Tornfalkens förskola saknade utbildning inom programmering och kodning stoppade dem inte från att inleda ett arbete kring digitalt meningsskapande. Genom att börja enkelt och analogt kunde de sedan arbeta mer och mer med digitala verktyg. Språket spelade också en stor roll i arbetet då majoriteten av barnen är flerspråkiga.
Forskning och utveckling kategorier

Intercultural Competence in the Foreign Language Classroom. Pedagogical Applications of Literary Texts on Migration and Exile

2022-04-26
The development of intercultural competence is a crucial part of foreign language (FL) education, yet it remains under-explored in teaching materials and teacher education. Transnational perspectives on FL teaching, and specifically literary texts on migration and exile, may help expand teaching beyond the traditional monocultural focus and stimulate the development of intercultural competence.
Forskning och utveckling kategorier

Avhandling visar hur lärare kan använda elevers bakgrundsspråk som resurs när de lär ett nytt språk

2022-03-29
I avhandlingen har Carles Fuster Sansalvador undersökt hur en grupp gymnasieelever i spanska använder eller ”transfererar” aspekter från sina olika språk avsiktligt, som en strategi för att lösa kunskapsluckor, eller oavsiktligt, av misstag, när de skriver texter på spanska.
125