Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Genus"

Visar sida 1 av 14

Kön påverkar lärares uppfattningar av elever med adhd

27 mars
När vi bemöter och bedömer elever behöver vi tänka ett extra varv kring vilken betydelse elevernas genus och kön kan ha, när vi försöker förstå problem och resonerar kring olika åtgärder. Vi behöver också skapa oss mer kunskap, bland annat om elevers egna erfarenheter av det bemötande och stöd de får.
1214