Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Grundskola 1-6"

Visar sida 1 av 51

Forskning och utveckling kategorier

Framåt för praktiknära forskning i förskola och skola

1 december
I praktiknära ULF-forskning möts lärare och forskare med ett gemensamt mål – att utveckla undervisningen och utbildningen på vetenskaplig grund. ULF-avtalet ska öka samverkan mellan skolan och akademin, för att stärka skolutvecklingsarbetet. Efter en fyraårig försöksperiod ska avtalet nu bli en permanent resurs.

Hon är forskaren som vill vända blad på NO-lektionerna

28 november
 I Norrköpings skolor och förskolor har skönlitteratur börjat genomsyra undervisningen i naturvetenskap och teknik. ”Läsning främjar intresset för ämnena men även inlärningen”, säger Alma Jahic Pettersson, forskare på Linköpings universitet och den som står bakom initiativet.

Blivande lärares professionella digitala kompetens

10 november
Forskare vid Umeå universitet har analyserat policydokument för Grundlärarprogrammet. Fokus är att finna spår av hur professionell digital kompetens återfinns i dokumenten och därigenom skapar förutsättningar för lärarutbildare att genom sin undervisning möjliggöra för lärarstudenterna att utveckla denna kompetens.

Forte vill se forskningssatsningar som möter viktiga samhällsutmaningar

2 november
Satsningar på kunskap som främjar ett jämlikt och socialt hållbart samhälle, det är utgångspunkten i Fortes förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Bland annat vill forskningsrådet se en långsiktig satsning på forskning om barn och ungas uppväxtvillkor.

Torbjörn Hanö & Åsa Hirsh: Det finns inga ursäkter att behandla elever som icke fullvärdiga människor

31 oktober
Det faktum att vi i svensk skola utgår från en syn på barn med fullvärdiga mänskliga och demokratiska rättigheter är något vi bör vara oerhört stolta över och värna med alla medel vi har, skriver Torbjörn Hanö, rektor, och Åsa Hirsh, lärare och forskare, med anledning av No Excuses-rapporten.

Using board games to teach math to young children

10 oktober
Recent research highlights that playing board games can significantly improve number recognition, counting, basic operations and number comprehension in students as young as 3, writes Nell McAnelly, a veteran math teacher. In this article, McAnelly writes about the use of games in the math classroom and argues that board games provide a way for students…

From autonomous actors to collaborative professionals: perceptions of co-teaching in a Finnish school community

2 oktober
This study examined the factors shaping co-teaching within a Finnish primary school's community. The qualitative study was conducted by teacher and principal interviews and teacher surveys. Thematic content analysis revealed five factors establishing the co-teaching practices: providing collegial support, team building, continuous professional development, the intrinsic value of co-teaching, and the structure of the work…

Examination of a multitiered RtI-model for identifying and supporting students at risk of reading difficulties in primary schools in Sweden

2 oktober
Some Swedish schools do not identify and support students with reading difficulties efficiently enough during the first years at school. A longitudinal design was used to examine a multitiered RtI-model for identifying and supporting students at risk of reading difficulties in a Swedish school context. The results demonstrated that the RtI-model could be successfully applied.
1251