Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Grundskola 1-6"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Visar sida 3 av 53

AI can teach math teachers how to improve student skills

2023-12-13
Students learning math from teachers who used an AI-based professional development program have shown statistically significant improvement over students whose teachers received no PD in the same period, according to researcher and assistant education professor Yasemin Copur-Gencturk of the University of Southern California.
Forskning och utveckling kategorier

Framåt för praktiknära forskning i förskola och skola

2023-12-01
I praktiknära ULF-forskning möts lärare och forskare med ett gemensamt mål – att utveckla undervisningen och utbildningen på vetenskaplig grund. ULF-avtalet ska öka samverkan mellan skolan och akademin, för att stärka skolutvecklingsarbetet. Efter en fyraårig försöksperiod ska avtalet nu bli en permanent resurs.

Hon är forskaren som vill vända blad på NO-lektionerna

2023-11-28
 I Norrköpings skolor och förskolor har skönlitteratur börjat genomsyra undervisningen i naturvetenskap och teknik. ”Läsning främjar intresset för ämnena men även inlärningen”, säger Alma Jahic Pettersson, forskare på Linköpings universitet och den som står bakom initiativet.

Blivande lärares professionella digitala kompetens

2023-11-10
Forskare vid Umeå universitet har analyserat policydokument för Grundlärarprogrammet. Fokus är att finna spår av hur professionell digital kompetens återfinns i dokumenten och därigenom skapar förutsättningar för lärarutbildare att genom sin undervisning möjliggöra för lärarstudenterna att utveckla denna kompetens.

Forte vill se forskningssatsningar som möter viktiga samhällsutmaningar

2023-11-02
Satsningar på kunskap som främjar ett jämlikt och socialt hållbart samhälle, det är utgångspunkten i Fortes förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Bland annat vill forskningsrådet se en långsiktig satsning på forskning om barn och ungas uppväxtvillkor.

Torbjörn Hanö & Åsa Hirsh: Det finns inga ursäkter att behandla elever som icke fullvärdiga människor

2023-10-31
Det faktum att vi i svensk skola utgår från en syn på barn med fullvärdiga mänskliga och demokratiska rättigheter är något vi bör vara oerhört stolta över och värna med alla medel vi har, skriver Torbjörn Hanö, rektor, och Åsa Hirsh, lärare och forskare, med anledning av No Excuses-rapporten.

Using board games to teach math to young children

2023-10-10
Recent research highlights that playing board games can significantly improve number recognition, counting, basic operations and number comprehension in students as young as 3, writes Nell McAnelly, a veteran math teacher. In this article, McAnelly writes about the use of games in the math classroom and argues that board games provide a way for students…