Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Grundskola 1-6"

Visar sida 51 av 52

The politics of intercultural education in Cyprus: Policy-making and challenges

2013-04-11
I denna artikel analyseras utbildningspolitiken i Cypern och en ny utbildningsreform. Författarna belyser det gap som finns mellan den politiska retoriken och den praxis som diskuteras av cypriotiska beslutsfattare under intervjuer.

Understanding black academic attainment: Policy and discourse, educational aspirations and resistance

2013-03-28
Cecile Wrights artikel är ett inlägg i debatten om underpresterande svarta elever i brittiska skolor. Författaren menar att den nyliberala utbildningspolitiken som förs i Storbritannien, med sin betoning på konkurrens och valfrihet, har förvärrat redan befintliga ojämlikheter.

Race, nation and education: An overview of British attempts to ‘manage diversity’ since the 1950s

2013-03-20
I sin artikel granskar den brittiska professorn Farzana Shain kritiskt den roll som utbildning har haft i Storbritannien när det gäller att peka ut etniska minoriteter som "problem".

The ‘smallness’ of minimalist tolerance

2013-03-14
Mary Darmanin kritiserar i sin artikel "The ‘smallness’ of minimalist tolerance" EU:s minsta stat, Malta, för landets nuvarande utbildningspraxis när det gäller integration av invandrare och etniska minoritetselever.

Coming of age in Dutch schools: Issues of schooling and identity

2013-03-14
I sin artikel diskuterar Yvonne Leeman och Sawitri Saharso frågor om utbildning, identitet och delaktighet i ett mångkulturellt samhälle. Författarna jämför forskningen de gjorde i Nederländerna för 30 år sedan med dagens forskning i ämnet.

Arbete med bedömning av elevers lärande i årskurs 1-3

2013-03-07
I Skolverkets stödmaterial för kunskapsbedömning i skolan beskrivs kunskapsbedömning som en pedagogisk kärnfunktion. Hur använder sig lärare med elever i de lägre årskurserna av aktuell forskning om bedömning då de utformar och utvärderar sin undervisning?

Lärarstuderandes erfarenheter av en modellbaserad undervisning i gymnastik under lärarutbildningens praktikperioder

2013-03-07
Modellbaserad undervisning i gymnastik, där eleven står i centrum för undervisningen och inlärningen, har ökat i popularitet. Strukturen och pedagogiken kan erbjuda en mängd positiva resultat och fördelar för eleverna och läraren, skriver Jan-Erik Romar i en vetenskaplig artikel.

Mediating school inspection – Key dimensions and keywords in agency text production 2003–2010

2013-02-14
Denna artikel syftar till att öka förståelsen för den svenska skolinspektionen. Författarna analyserar hur skolinspektion skildras i texter som produceras av de ansvariga nationella myndigheterna, först av Skolverket och från år 2008 av Skolinspektionen. Resultaten tyder på att bland annat retoriken förändrades när ansvaret överfördes till Skolinspektionen.

A cross-national comparison of test anxiety in Swedish and Finnish grade 3 pupils: Measured by the CTAS

2013-02-06
Finns det skillnader i oro och ångest inför prov mellan svenska och finska elever, och är dessa skillnader "riktiga" skillnader eller ett resultat av ett mätfel? Det har författarna till denna vetenskapliga artikel undersökt.

‘Beating about the bush’ on the how and why in elementary school science

2013-01-31
I denna artikel har Britt Jakobson och Monica Axelsson undersökt vilka instruktioner lärare ger sina elever i naturvetenskapliga uppgifter. Det dominerande fokuset ligger på "att göra", vilket författarna menar skapar osäkerhet hos eleverna.

Swedish – An updated school subject?

2013-01-16
Gamla traditioner har starkt påverkat den senaste läroplanen från 2011 när det gäller svenska och svenska som andraspråk. Det menar tre författare i en artikel i Education Inquiry. Traditionerna tenderar att fokusera på de formella aspekterna av språket, särskilt i de tidiga åren, och socio-politiska perspektiv på läsning och modersmålsundervisning är osynliga under de första åren i skolan.

Pedagogical Use of Laptops in a One-to-One Environment in a Swedish Primary School

2012-12-18
I denna artikel skriver författarna om forskningsprojektet "En dator - en elev", där elever i mellanstadiet använde datorer i undervisningen. Istället för att teknologin användes för att uppnå vissa mål, blev användandet av datorer ett mål i sig.
1505152