Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Hållbar utveckling"

Visar sida 1 av 9

“We are peasants”: Exploring Place, Identity and the Political Role of Educators With the Zapatistas of Mexico and Norwegian Early Childhood Educators

9 januari
This article explores the significance of peasant culture for sustainability education, the political engagement of the educator with sustainability and the understanding of herself as a political agent of change. 

Utbildning för en hållbar framtid – hon söker svaren i religionsundervisningen

2023-02-14
Hur ska vi förbereda våra barn för att rädda sin egen framtid? Den frågan ställer sig Viktoriia Chorna när hon beskriver sitt senaste forskningsprojekt där hon utifrån religionsundervisning tittar närmare på hållbar utveckling i svenska grundskolan under 1900-talet.
Forskning och utveckling kategorier

Förskolans utbildning i Antropocen

2022-11-28
Studien har en kritisk teoretisk bas där empirin utgörs av förskollärares berättelser om sitt arbete med utbildning för hållbarhet i förskolan. Kritisk forskning om utbildning för hållbarhet har gett stöd i analysen av förskollärarnas narrativa berättelser. Specifikt har frågor om vilka kunskaper som ses som avgörande kunskapsinnehåll för förskolebarn och vilken roll förskolan har i den tid som definieras som antropocen studerats.
129