Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Historia"

skolämnet

Visar sida 1 av 5

Forskning och utveckling kategorier

Historisk förståelse – undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan

19 oktober
En ny forskningssammanställning från Skolforskningsinstitutet riktar sig till lärare som undervisar i historia på högstadiet och i gymnasieskolan. Den visar på möjligheter för lärare att stödja elevers utveckling av historisk förståelse och ger exempel på hur man kan hantera de utmaningar som finns i undervisningen.
Forskning och utveckling kategorier

ULF projekt – hur lär man elever att resonera historiskt?

5 maj
Att göra historia snarare än att veta historia, undersökande historia framför redogörande historia och resonemang framför uppräkning av kronologiska händelser. Ett forskningsprojektet som just nu pågår på tre gymnasieskolor i Örebro, vill skapa en undervisning som på ett bättre sätt möter styrdokumentens krav och gör att eleverna når sin fulla potential i ämnet.
Forskning och utveckling kategorier

(O)mänskligt – klassrumsmaterialet

2022-10-28
(O)mänskligt” handlar om rasbiologins historia och dess framväxt i Sverige. Det handlar om människan och hennes plats i samhället. Materialet lyfter frågor om vetenskapens roll i att forma vår människosyn, och om hur rastänkande påverkat samhället och människors liv. Vilka får ingå i samhällsgemenskapen och vilka utesluts?

Skönlitterära böcker lär elever historia

2022-09-23
För elever kan det vara svårt att förstå det förflutna och få en känsla för historiens tid och rum. Men, med hjälp av skönlitterära berättelser har eleverna möjlighet att identifiera sig med karaktären i boken och på så sätt leva sig in i andra tidsepoker. Det menar forskare från Högskolan i Kristianstad.

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

2022-09-21
Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.
125