Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Inspektion"

Visar sida 1 av 2

Forskning och utveckling kategorier

Skolinspektionens sanktioner träffar bredvid målet

2022-06-13
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen. Men…
Forskning och utveckling kategorier

De granskar Skolinspektionens granskningar

2022-04-06
Skolinspektionen och dess granskningar har gjort ett tydligt avtryck både i skolans värld, i media och på politisk nivå. Men vad är det egentligen som granskas – och bidrar tillsynen till att kvaliteten i skolan höjs? Det går två forskare igenom i en ny bok.
Forskning och utveckling kategorier

Sug på det här, Skolinspektionen!

2022-03-24
Om du som skolledare har blivit, just nu utsätts för eller tror att du kommer att utsättas för en inspektion kan jag rekommendera läsning av den här boken. Och riksdagsmän och utbildningsdepartementet: Läs den! Ni som arbetar på Skolinspektionen likaså. Det skriver Torbjörn Hanö i en recension av boken Check, check, check av Mats Alvesson…

Nära och fjärran i tid och rum – finsk-svensk samverkan för en likvärdig skola

2019-04-09
Bristen på lärare är en av skolans stora utmaningar. Digitalisering är i sig inte en lösning men fjärr- och distansundervisning har potential att utveckla både likvärdighet och kvalitet. Kunskapen om hur sådan undervisning kan bedrivas i grund- och gymnasieskola är begränsad och det råder brist på forskning. Därför startar Ifous ett FoU-program där lärare och…
Forskning och utveckling kategorier

Trygghet & studiero

2019-01-10
Utbildningen ska utformas så att eleverna har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I detta ingår att alla som arbetar i skolan har ett gemensamt förhållningssätt och att det finns en medvetenhet om hur trygghet och studiero påverkar lärandet i undervisningen.