Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Kunskapsmätningar"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

tex Pisa, Timss, Pirls

Visar sida 4 av 4

Forskning och utveckling kategorier

Eva-Lotta Hultén: Så kan skolan stå emot den auktoritära vind som sveper över världen

2018-06-18
Katederundervisning, disciplin och krav lyfts flitigt fram i skoldebatten. Men elever är levande, kännande individer, med egna tankar och behov. Skolan behöver därför guida unga människor till att bli empatiska, solidariska medborgare, samtidigt som vi fokuserar på kunskaper, skriver Eva-Lotta Hultén i en artikel som tidigare publicerats på DN.se.
Forskning och utveckling kategorier

Ruhi Tyson: Det behövs mer forskning om alternativpedagogik

2018-04-23
I en tid med fokus på mätning, effektiva undervisningsformer och kärnämneskunskaper hamnar de estetiska ämnena ofta i skymundan. Ruhi Tyson skriver att de spelar en viktig för bildning, och inte minst gällande att få elever att känna att skolarbetet är meningsfullt. Men vi vet för lite om vilka effekter de har och Tyson föreslår därför…
134