Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Kursplaner"

Visar sida 1 av 3

Hur bör man förändra kursplaner i matematik - argument från den internationella forskningen

2023-11-30
I rapporten diskuteras kursplaner i matematik. Ett sätt att betrakta en kursplan är att se den som en deklaration om vad man vill att eleverna ska lära sig. Kursplanen är då en slags samhällelig norm för vilken matematik som är viktig och nödvändig att kunna. (pdf)
Forskning och utveckling kategorier

Kommentarmaterial 2021

2021-10-07
Kommentarmaterialet riktar sig till lärare, rektorer och andra som är verksamma inom skolan. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna.
Forskning och utveckling kategorier

Så använder du kursplanerna

2020-12-18
Den här broschyren tydliggör hur kursplanen och kunskapskraven är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att du som lärare ska använda den för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg. (pdf)