Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Lärarutbildning"

Visar sida 1 av 19

Blivande lärares professionella digitala kompetens

10 november
Forskare vid Umeå universitet har analyserat policydokument för Grundlärarprogrammet. Fokus är att finna spår av hur professionell digital kompetens återfinns i dokumenten och därigenom skapar förutsättningar för lärarutbildare att genom sin undervisning möjliggöra för lärarstudenterna att utveckla denna kompetens.

Lärares relationskompetens i växelspelet mellan ’Mig’ och ’Jag’

3 oktober
Föreliggande artikel har två syften. Det första är att diskutera begreppet lärares relationskompetens med stöd i George H. Meads begrepp ’Mig’ och ’Jag’. Det andra syftet är att, med utgångspunkt från begreppsdiskussionen, diskutera resultat från tre interventionsstudier av lärarstudenters uppfattningar om relationskompetens och, mer specifikt, hur studenternas utveckling i de aktuella projekten kan förstås.
Forskning och utveckling kategorier

Europeanisation in Teacher Education: A Comparative Case Study of Teacher Education Policies and Practices, Review essay

1 mars
This essay is a review on the book titled Europeanisation in Teacher Education: A Comparative Case Study of Teacher Education Policies and Practices, by Vasileios Symeonidis, which is a valuable contribution to the field of international and comparative education investigating the interaction between local and general, in this sense “European” trajectories in teacher education.
1219