Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Matematik"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Visar sida 44 av 45

Matematik i yrkesprogram – en modell för två ämnens relationer med varandra

2017-10-17
Elisabet Bellander, Michael Blaesild och Lisa Björklund Boistrup visar att förståelse för både matematikämnet och byggämnet kan främjas när de två ämnena integreras. Utifrån ett aktionsforskningsprojekt har de skapat en modell där de illustrerar hur matematik kan vara en del av yrkesarbetet, som ett redskap för planering och problemlösning.

Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus

2014-11-14
De naturvetenskapliga ämnena kan av vissa elever upplevas som svåra. Detta kan leda till att de känner sig exkluderade och att ämnena inte uppfattas som engagerande. Det har varit utgångspunkten i denna studie som Helena Danielsson Thorell, Carina Andersson, Anders Jonsson och Andreas Holst har gjort.
1434445