Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Myndigheter"

Visar sida 1 av 4

Forskning och utveckling kategorier

Johan Prytz: Replik på “Statens skolutvecklingsinsatser fungerar inte”

2022-11-17
Arne Engström påstår, med matematiklyftet som exempel, att Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser inte utvärderas och inte kan anses kostnadseffektiva investeringar. Johan Prytz, docent vid Uppsala universitet, ger i sin replik flera exempel på uppföljningar som utvärderar matematiklyftet och ifrågasätter om Engströms argument håller.
Forskning och utveckling kategorier

Hur ska man veta vad forskningen säger?

2020-11-18
Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan år 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet har därför tagit fram en ny rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet.

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-27
David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Under hösten 2019 disputerade han på avhandlingen ”Omöjligt uppdrag” om styrningen av den svenska skolan och de normkollisioner som uppstår när olika värden och ideologier trängs i lagstiftningen.
Forskning och utveckling kategorier

Stöd för utveckling är tema för Lika värde-tidningen

2020-05-07
Lärmiljön ska fungera för alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga. För att lyckas med det kan man behöva hjälp utifrån. I nya numret av tidningen Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått olika former av stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt utvecklingsarbete.
124