Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Visar sida 2 av 16

Välj typ av innehåll inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)":

Visa alla Forskning- och utvecklingsartiklar

Kön påverkar lärares uppfattningar av elever med adhd

2023-03-27
När vi bemöter och bedömer elever behöver vi tänka ett extra varv kring vilken betydelse elevernas genus och kön kan ha, när vi försöker förstå problem och resonerar kring olika åtgärder. Vi behöver också skapa oss mer kunskap, bland annat om elevers egna erfarenheter av det bemötande och stöd de får.

Skolan bidrar till diagnoser

2023-02-03
Kärnan i lärarens ledarskap är rutiner, regler, relationer – och ämneskunskaper. Det säger forskaren Martin Karlberg, som själv har jobbat som lärare i åtta år. ”Mitt största misstag var att jag nöjde mig med att vissa elever inte störde andra. Jag ställde lägre krav på deras lärande.”

Lika värde nr 4, 2022

2023-01-31
De flesta som arbetar i förskola eller skola möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, med eller utan diagnos. I nummer 4 av SPSM:s tidning Lika värde kan du läsa om hur en gymnasieskola och två kommuner gjort satsningar för att förbättra lärmiljön och undervisningen, bland annat för elever med NPF.
12316