Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Normkritik"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Visar sida 1 av 4

Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

”Normkritisk vaccination” - Normkritik och normkritisk pedagogik i Skolverkets rapporter och råd 2009–2014

2021-11-16
Artikeln granskar Skolverkets rekommendationer och råd om att använda normkritik och normkritisk pedagogik i arbetet med att främja lika villkor samt förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier i skola och förskola.

Barn i förskoleåldern upprepar och utmanar heteronormativitet

2021-02-02
Regnbågsfamiljer och allas rätt att älska vem den vill har en självklar plats i många barns föreställningsvärld. Det är också tydligt framskrivet i förskolors policydokument att barn ska få kännedom om olika familjekonstellationer. Men samtidigt är barns lekar på förskolan fortfarande starkt präglade av en heterosexuell norm. Det framgår av en ny avhandling.
Forskning och utveckling kategorier

Inom ramen - och utanför boxen

2020-11-13
Boken är en gedigen antologi uppdelad i fyra delar: Möten med teori, möten med pedagoger, möten med barn/ elever och möten med kollegium. Spännande att läsa om, hur begreppet normkritisk pedagogik kom till utifrån en studiecirkel och ett queerpedagogiskt nätverk, där intresse fanns för pedagogiskt arbete, likabehandling, normer och makt, skriver Helena Enqvist i en…

Forskningsutblick: Normkritik i ämnet Idrott och hälsa

2020-09-29
Förståelser av normer och normkritik bygger på abstrakta föreställningar om inkludering och exkludering, men kan också vara kopplade till kroppsliga praktiker och fysiska ting. I denna studie undersöker forskare från Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad både de värderingsmässiga, fysiska och materiella omständigheter som skapar och omskapar normer i idrottsundervisningen.
Forskning och utveckling kategorier

Jämställdhet i skolan

2020-04-28
Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan.
124