Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Nyanlända"

Visar sida 2 av 12

Forskning och utveckling kategorier

Med “Min skola” vill Gunilla och Charlott förklara så alla förstår

2023-01-20
Lärarna Gunilla Jönsson och Charlott Everberg arbetar tillsammans med innovationspiloten Min skola. Pilotens mål är att ta fram ett digitalt material som ska underlätta för elever och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska att få information om hur saker som till exempel skolplikt, utvecklingssamtal och ledighet fungerar i skolan.
Forskning och utveckling kategorier

Hur arbetar jag med SKUA för nyanlända elever?

2022-10-24
Mycket av det som har producerats om ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (förkortat SKUA) handlar om elever som har kommit en bit på väg i sin språkutveckling på svenska. Många av de metoder, modeller och arbetssätt som beskrivs går även att applicera i arbetet med elever som är nybörjare i svenska språket – men man…
12312