Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Omfattande skolfrånvaro"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Visar sida 2 av 7

Forskning och utveckling kategorier

Tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro

2022-03-29
Vad säger forskningen om tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro och hur agerar man bäst i praktiken? Vilka insatser krävs och av vem? I samtalet deltar Tobias Forsell, rådgivare på SPSM som forskat kring problematisk skolfrånvaro och Mona Tafvelin, rådgivare med lång erfarenhet av arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Samtalsledare är Erika Bergman,…
Forskning och utveckling kategorier

Då är risken störst att frånvaron i skolan ökar: ”Relationen med lärarna avgörande”

2022-03-16
Vid skolstadieövergångar är det störst risk att elever får mer skolfrånvaro, det menar Vera Rolf som är en del av Västerås stads närvaroteam. "I många fall är det just relationerna med lärarna som gör att eleverna är i skolan och vid en övergång byts oftast lärarna ut", förklarar hon.

Här stöttar man skolorna för att främja närvaroarbetet

2022-01-21
Att tidigt fånga upp elevers frånvaro är viktigt. På Pedagogiskt center arbetar personalen i nära samarbete med Elevhälsan med att stödja skolorna i Helsingborg i deras pedagogiska arbete. För att främja närvaro arbetar de bland annat med att utveckla och stärka mentorns roll, utveckla lärmiljöer och att stödja verksamheten med digitala system.

Schools seek to curb chronic absenteeism

2021-12-10
School districts nationwide report an uptick in chronic absenteeism, which reached 25% among ninth- and 10th-grade students in California. To ensure students are on track, administrators in some districts are working to strengthen connections for students, including at Murray County High School in Georgia, where every incoming ninth-grader is connected with a counselor and a…
1237