Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Relationer"

Visar sida 1 av 5

Forskning och utveckling kategorier

Lisa Eklöv: Den relationella läraren kan inte vara bara lärare

10 oktober
Skolan och läraryrket präglas av en relationsdoktrin, skriver Lisa Eklöv, rektor. Vi bör inte bli förvånade att lärarprofessionen även ska axla psykologens, vaktmästarens och administratörens roller. Det blir därför motsägelsefullt när fackförbundet Sveriges lärare kampanjar för att lärare ska få vara bara lärare.

Att höra till eller inte? Föränderliga kapital, positioneringar och tillhörigheter från grundskola till högskola

3 oktober
Denna studie undersöker en tonåring och sedermera ung kvinnas tal om att i olika skolsammanhang positioneras och positionera sig själv som avvikande, ’den Andre’, den ’invandrade’, i relation till majoritetsgruppen, ’det svenska’.

Lärares relationskompetens i växelspelet mellan ’Mig’ och ’Jag’

3 oktober
Föreliggande artikel har två syften. Det första är att diskutera begreppet lärares relationskompetens med stöd i George H. Meads begrepp ’Mig’ och ’Jag’. Det andra syftet är att, med utgångspunkt från begreppsdiskussionen, diskutera resultat från tre interventionsstudier av lärarstudenters uppfattningar om relationskompetens och, mer specifikt, hur studenternas utveckling i de aktuella projekten kan förstås.
Forskning och utveckling kategorier

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

23 maj
En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna…
125