Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Samhällskunskap"

Skolämnet

Visar sida 2 av 6

Att lära genom att skriva

2022-09-23
I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Läs- och skrivutvecklande undervisning i den svenska grundskolan - Lärares beskrivning av metoder och arbetssätt

2021-03-15
I denna rapport beskrivs metoder inom språk-, läs- och skrivundervisning i den svenska grundskolan med hjälp av en enkät ställd till lärare i svenska och SOämnena åren 2015–2018. Enkätsvaren visar att lärare använder sig av många olika undervisningssätt för att främja elevers läs- och skrivutveckling. (pdf)

Avhandling om elitpräglad gymnasieskola utsedd till Skolportens favorit

2020-05-15
Utmanande och kritiska elever är inte önskvärda, konstaterar Janna Lundberg i sin avhandling i vilken hon har studerat vad som händer i samhällskunskapsundervisningen på en elitpräglad gymnasieskola. Elever som vill utmana genom att ställa frågor och locka till diskussion tillrättavisas. Här handlar det istället om att fostra eleverna genom passiv lydnad till en överordnad elit.…
1236