Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Skolpolitik"

Visar sida 16 av 17

Forskning och utveckling kategorier

Forskningsministern: Det finns inga genvägar till Nobelpris

2018-09-03
Långsiktig finansiering, stimulerande forskningsmiljöer och ökad jämställdhet i akademin. Det är några av förutsättningarna för att regeringen ska uppnå målet om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Curie har träffat Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, för att prata forskningspolitik.

Nationell satsning på medie- och informationskunnighet

2018-08-29
Regeringen har fattat beslut om en nationell satsning på medie- och informationskunnighet som ska öka motståndskraften mot desinformation och näthat. Uppdraget ges till forskaren Carl Heath och innebär bland annat att samarbeta med relevanta aktörer för att komplettera, förstärka och sprida kunskap om pågående MIK-insatser.
Forskning och utveckling kategorier

Tre insikter om hjärnan för skolpolitiken

2018-08-20
Den pedagogiska professionens omfamnande av postmoderna idéer är ett exempel på hur trender inom en vetenskaplig disciplin – pedagogiken – uppenbart strider mot fynd från närliggande discipliner – såsom kognitionsforskning och psykologi. I denna valrörelse, som i tidigare, lovar samtliga partier att vända kräftgången i den svenska skolan. Det förutsätter att skolpolitiken utgår från vetenskapliga…
Forskning och utveckling kategorier

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

2018-07-02
I en lagrådsremiss föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Rapport (pdf).
Forskning och utveckling kategorier

Jonas Vlachos: Obligatoriskt skolval bryter inte segregationen

2018-05-14
Till hösten införs obligatoriskt skolval i flera svenska kommuner. Men kan ett obligatoriskt skolval bidra till att segregationen minskar och likvärdigheten ökar? Jonas Vlachos sammanfattar vad forskningen säger och efterlyser fler studier om vad föräldrar verkligen gör – inte vad de säger att de gör.
1151617