Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "SO"

Forskning och utveckling kategorier

Digital kompetens i SO-ämnen

2022-05-25
Digital bildning, det vill säga, hur digitaliseringen av samhället påverkar oss på olika sätt får i svenska läroplaner ganska stort utrymme. Detta blir tydligt i SO-ämnen där lärare pratar om vikten av att eleverna lär sig att ha ett kritiskt förhållningssätt i digitala miljöer. Liksom i andra ämnen menar SO-lärare att digitala verktyg bidragit med…