Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Specialpedagogik"

Visar sida 1 av 198

Forskning och utveckling kategorier

Särskilt begåvade barn – hur bemöts de i förskolan och tidig utbildning?

6 november
Förskolepersonal och rektorer beskriver i hög grad särskild begåvning hos barn utifrån upplevda svårigheter och problem till skillnad från att se särskild begåvning som en tillgång – vare sig för barnet själv eller för verksamheten i stort. Det är en av slutsatserna som Malin Ekesryd Nordström drar i sin avhandling.

Power and inclusion. German and Swedish special educators’ roles and work in inclusive schools

2 oktober
This article presents a comparative interview study (N = 45) with Swedish and German special educators working in inclusive school settings in order to gain an understanding of how inclusive education is operationalized by the provision of special education needs (SEN) support; and how both aspects are conditioned by nation-specific particularities.

Examination of a multitiered RtI-model for identifying and supporting students at risk of reading difficulties in primary schools in Sweden

2 oktober
Some Swedish schools do not identify and support students with reading difficulties efficiently enough during the first years at school. A longitudinal design was used to examine a multitiered RtI-model for identifying and supporting students at risk of reading difficulties in a Swedish school context. The results demonstrated that the RtI-model could be successfully applied.
Forskning och utveckling kategorier

Long-run results of mainstreaming students with special educational needs in lower secondary school

2 oktober
This study utilizes extensive longitudinal register data and employs a propensity score matching framework to investigate the disparities in upper secondary education completion between students educated in regular and segregated learning environments.
Forskning och utveckling kategorier

Nytt läromedel ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

21 september
Nu inleds ett skolforskningsprojekt som ska undersöka, dokumentera och utvärdera användningen av ett nytt läromedel, Handalfabetet – vägen till läsning. Tidigare forskning i USA och Australien visar att läromedlet främjar läsningen för elever som är döva och har undervisning på teckenspråk.
12198