Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Styrdokument"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Lagar, läroplaner, förordningar etc.

Visar sida 1 av 2

Forskning och utveckling kategorier

Öva och pröva - Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen?

2019-11-12
I de senaste styrdokumenten för fritidshem framgår att fritidshem ska bedriva undervisning samt att det finns ett kompletterande uppdrag där verksamheten ska planeras och genomföras så att eleverna tränar vissa förmågor. Men om undervisningen ska bidra till lärande måste fritidsläraren vara medveten om hur elever lär sig, besitta vissa ämneskunskaper samt bedriva en undervisning som ökar elevers förståelse, skriver Marie Karlsson och Fredrik Jeppsson.
Forskning och utveckling kategorier

Öva och pröva - Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen?

2019-11-12
I de senaste styrdokumenten för fritidshem framgår att fritidshem ska bedriva undervisning samt att det finns ett kompletterande uppdrag där verksamheten ska planeras och genomföras så att eleverna tränar vissa förmågor. Men om undervisningen ska bidra till lärande måste fritidsläraren vara medveten om hur elever lär sig, besitta vissa ämneskunskaper samt bedriva en undervisning som…

Otydligt om textarbete i grundskolans historieämne

2019-09-25
För att nå framgång i historieämnet måste elever kunna läsa, tolka och producera alltmer ämnesspecifika texter. Men vilka texter elever behöver kunna hantera på olika stadier framgår sällan av skolans styrdokument. Arbete med ämnestexter ses olyckligt nog som något självklart, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.
Forskning och utveckling kategorier

Läsning 2.0

2019-02-11
Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Att mäta det vi värderar eller värdera det vi kan mäta - Resultatindikatorer som grund för skolval

2017-06-20
Trenden mot mål- och resultatstyrning och marknadstrenden förstärker varandra, så att fokus hamnar på det enkelt mätbara medan skolans breda mål glöms bort. Det visas i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Elevens bästa ska avgöra placering i särskilda undervisningsgrupper

2014-03-10
Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass men ibland kan det behövas särskilda undervisningsgrupper för elever med stort stödbehov. Men att använda särskilda undervisningsgrupper kräver noggranna avvägningar, visar en ny studie från Skolverket.

"Avsätt resurser åt lärardriven skolforskning"

2014-01-30
Lärardriven forskning kräver inga stora institut. Lärarna, lektorerna och viljan finns – det enda som saknas är tid till forskning. Arbetstid som skolhuvudmännen inte har råd att betala, skriver ett antal forskarstuderande lärare.