Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 1 av 10

Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

2023-05-16
Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Development of critical thinking and language proficiency among undergraduate Swedish online EFL students

2023-01-23
The present study aimed to investigate the correlation between CT and L2 proficiency in an online learning environment. The participants in this study were undergraduate Swedish students taking part in an online EFL course at a Swedish university.
Forskning och utveckling kategorier

Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

2023-01-16
I svensk grundskola är drygt en fjärdedel av eleverna flerspråkiga i dag. Att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk kan innebära flera utmaningar. Därför behöver lärare som undervisar elever i läs- och skrivinlärning ha kunskaper om vilka utmaningar det kan vara och hur vi kan lägga upp undervisningen för att möta denna elevgrupp.

”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna andraspråkselevers texter och responssamtal

2022-10-28
The article contributes knowledge about functional aspects of adult second-language students working with writing feedback and argumentative texts. It was conducted in basic adult education, which is underrepresented in writing pedagogy research. The material consists of recorded feedback discussions in small groups and the student texts the discussions were based on.
Forskning och utveckling kategorier

Hur arbetar jag med SKUA för nyanlända elever?

2022-10-24
Mycket av det som har producerats om ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (förkortat SKUA) handlar om elever som har kommit en bit på väg i sin språkutveckling på svenska. Många av de metoder, modeller och arbetssätt som beskrivs går även att applicera i arbetet med elever som är nybörjare i svenska språket – men man…
1210