Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 10 av 10

Forskning och utveckling kategorier

Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk

2018-01-25
Detta material vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Materialet är framtaget för att visa ur ett didaktiskt perspektiv hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning.
1910