Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Utvecklingsartikel"

Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Bemyndigande eller granskning – nationella prov som styrinstrument

2018-06-25
Syftet med denna artikel är att undersöka hur införandet av nationella prov i samhällsorienterande ämnen uppfattas av lärare, och hur detta kan förstås ur styrnings- och professionsperspektiv. Upplever SO-lärarna proven huvudsakligen som bekräftande eller ifrågasättande av professionen?