Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Vetenskaplig tidskrift"

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Visar sida 1 av 59

Forskning och utveckling kategorier

Utveckling av matematikundervisning som främjar likvärdighet i förskoleklass

12 juni
I den här artikeln presenteras en designstudie med målet att utforma en likvärdig matematikundervisning i förskoleklass i betydelsen att alla elever får tillgång till det matematiska innehållet och möjlighet att utveckla ett framgångsrikt förhållningssätt i och till matematikämnet.

Vilka undervisningsrelaterade problemområden väljer lärare att undersöka i sin undervisning, och hur kan dessa val förstås?

15 maj
Denna artikel syftar till att fördjupa förståelsen för lärares professionalitet och samhällsuppdrag genom att undersöka vilka undervisningsrelaterade problem lärare väljer att adressera och varför. Studien gjordes inom ett av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram.

Speciallärares och specialpedagogers relationskompetens i arbete med elevers kamratrelationer och med relationer till elevernas föräldrar

8 maj
The purpose of this article is to discuss how special educators – “speciallärare” (SL) and “specialpedagoger” (SP) – perceive relational competence working with their students’ peer relationships and with the students’ parents. (pdf)

Kunskapsbildning för professionellt lärande genom kollegiala samtal

7 maj
Professional learning based on collegial conversations is an issue worldwide. However, there is a need for deeper knowledge about what happens in such conversations. Based on practice theories and theories of knowledge building environments, this article explores collegial conversations among teachers and school leaders.

In search of artificial intelligence (AI) literacy in teacher education: A scoping review

7 maj
Artificial intelligence literacy has recently emerged on the educational agenda raising expectations on teachers’ and teacher educators’ professional knowledge. This scoping review examines how the scientific literature conceptualises AI literacy in relation to teachers’ different forms of professional knowledge relevant for Teacher Education, TE.

Interaktionsförutsättningar och skolframgång i en mångkulturell lågstadieskola – En fallstudie om hur skolledning och pedagoger arbetar med styrd skolintegration

2 maj
För att motverka skolsegregation har vissa kommuner aktivt börjat styra skolornas elevsammansättning. I en ny fallstudie vid Stockholms universitet får vi följa hur lärare och skolledare arbetar med en ny elevsammansättning och hur det leder till förbättrade skolprestationer. Både för elever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk. (pdf)
1259