Dela:

Först med försterektorer

Om hela skolkommunen ska lyckas så måste de kommunala och fristående skolorna utvecklas tillsammans. Det var tanken med försöksverksamheten med försterektorer i Vallentuna.

ILLUSTRATION: GUSTAF ÖHRNELL HJALMARS/AGENT MOLLY & CO

– Vi vill försöka minska avståndet mellan skolorna så att det inte har så stor betydelse vilket huvudmannaskap man har, utan att vi jobbar mot samma mål, säger kommunens utbildningschef Henrik Lennermark.

Försterektorsuppdraget, som erbjuds skolledare på både kommunala och fristående skolor, är ett kommunalt uppdrag vid sidan av tjänsten som rektor i den egna verksamheten.

De hittills nio försterektorerna får i likhet med de statligt finansierade förstelärarna en ökad lön med 5 000 kronor mer i månaden. Motkravet är att de ska bidra till kommunens utvecklingsarbete.

– Med försterektorsuppdragen blir samverkan formell. Alla som går in i uppdraget tar på sig ett tydligt åtagande med uppdragsavtal och ersättning. Det är en jättebra förutsättning, säger Henrik Lennermark.

Under det läsår som försöket har pågått har samverkan mest handlat om elevhälsa, övergångar och närvaro, men tanken är att det även ska omfatta pedagogisk utveckling och coachning av nyblivna rektorer.

Det förvaltningsråd där försterektorerna ingår är också tänkt att fungera som en referensgrupp för ärenden som bereds politiskt.

– Ett år är kort tid. Min bedömning är att vi skulle behöva pröva det ett par år till för att säga om det är något att bygga vidare på, säger Henrik Lennermark.

Men karriärtjänsterna för rektorer är också ett sätt för kommunen att bli mer attraktiv som arbetsgivare.

– Vi vill att det här ska vara en tjänst som kräver erfarenhet, goda resultat och även mer utbildning. Alla vill inte bli förvaltnings- och skolchefer, men de kanske ändå vill vara kvar och förkovra sig i yrket.

Samtidigt betonar Henrik Lennermark att uppdraget ingår i en hel strategi om ett inkluderande ledarskap, där skolchefsansvaret fördelas på försterektorer från de kommunala skolorna – hittills har Vallentuna valt att inte ha några skolchefer. Det kräver i sin tur att de biträdande rektorerna och förstelärarna kliver fram.

– Försterektorerna är en del av en kedja där vi tänker att våra medarbetare ska växa och ta mer ansvar, säger han.

Av Staffan Eng

Fotnot: Försöksverksamheten med försterektorer avslutades hösten år 2018. 


Artikeln är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 4 2018.

Skolporten 4/2018.

Tema: Mobbning

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer av Skolporten i App Store eller Google Play!

Sidan publicerades 2018-09-17 13:15 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-03-26 15:37 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan år 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet har därför tagit fram en ny rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet.

4,3 miljoner kronor till forskning om asylsökande ungdomar och hälsoundervisning i skolan

Hur kan skolan förbättra hälsoundervisningen för nyanlända ungdomar – en grupp där idén om hälsa kan upplevas som oklar och problematisk. Det ska Örebroforskaren Valeria Varea studera efter att ha fått 4,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Så kommer ni igång med drama och digitala verktyg

Förskollärarna Linda Bjällerstedt och Sara Bergström berättar om arbetet bakom barnens äventyr. De passar också på att tipsa om hur du kan komma igång med drama och digitala verktyg.

Skolning full av lek med ”torgpedagoger”

På den nybyggda förskolan i skånska Hjärup är det Ängslyckan­modellen som gäller, med ämnes­specifik under­visning som drivs av särskilda ”torgpedagoger” – och en egen specialpedagog.

Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter

Ett nytt studiepaket lanseras nu för lärare till elever i F–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Rätt stöd i rätt tid ska ge fler elever möjligheter att klara skolan.