Först med försterektorer

Om hela skolkommunen ska lyckas så måste de kommunala och fristående skolorna utvecklas tillsammans. Det var tanken med försöksverksamheten med försterektorer i Vallentuna.

ILLUSTRATION: GUSTAF ÖHRNELL HJALMARS/AGENT MOLLY & CO

– Vi vill försöka minska avståndet mellan skolorna så att det inte har så stor betydelse vilket huvudmannaskap man har, utan att vi jobbar mot samma mål, säger kommunens utbildningschef Henrik Lennermark.

Försterektorsuppdraget, som erbjuds skolledare på både kommunala och fristående skolor, är ett kommunalt uppdrag vid sidan av tjänsten som rektor i den egna verksamheten.

De hittills nio försterektorerna får i likhet med de statligt finansierade förstelärarna en ökad lön med 5 000 kronor mer i månaden. Motkravet är att de ska bidra till kommunens utvecklingsarbete.

– Med försterektorsuppdragen blir samverkan formell. Alla som går in i uppdraget tar på sig ett tydligt åtagande med uppdragsavtal och ersättning. Det är en jättebra förutsättning, säger Henrik Lennermark.

Under det läsår som försöket har pågått har samverkan mest handlat om elevhälsa, övergångar och närvaro, men tanken är att det även ska omfatta pedagogisk utveckling och coachning av nyblivna rektorer.

Det förvaltningsråd där försterektorerna ingår är också tänkt att fungera som en referensgrupp för ärenden som bereds politiskt.

– Ett år är kort tid. Min bedömning är att vi skulle behöva pröva det ett par år till för att säga om det är något att bygga vidare på, säger Henrik Lennermark.

Men karriärtjänsterna för rektorer är också ett sätt för kommunen att bli mer attraktiv som arbetsgivare.

– Vi vill att det här ska vara en tjänst som kräver erfarenhet, goda resultat och även mer utbildning. Alla vill inte bli förvaltnings- och skolchefer, men de kanske ändå vill vara kvar och förkovra sig i yrket.

Samtidigt betonar Henrik Lennermark att uppdraget ingår i en hel strategi om ett inkluderande ledarskap, där skolchefsansvaret fördelas på försterektorer från de kommunala skolorna – hittills har Vallentuna valt att inte ha några skolchefer. Det kräver i sin tur att de biträdande rektorerna och förstelärarna kliver fram.

– Försterektorerna är en del av en kedja där vi tänker att våra medarbetare ska växa och ta mer ansvar, säger han.

Av Staffan Eng

Fotnot: Försöksverksamheten med försterektorer avslutades hösten år 2018. 


Artikeln är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 4 2018.

Skolporten 4/2018.

Tema: Mobbning

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer av Skolporten i App Store eller Google Play!

Sidan publicerades 2018-09-17 13:15 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-03-26 15:37 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet?  ”Känslan av meningsfullhet är central för att lyckas i skolan”, säger forskaren Ruhi Tyson.

Snabba råd om att fokusera på lösningar

Vad ska en förskola eller skola göra för att bli bra på att möta barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Och vems ansvar är det? Linda Petersson, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten ger några råd.

Forskningsutblick: Olika sätt att använda fingrarna i subtraktion

Barn som använder fingrarna när de löser matematikuppgifter kan vara olika framgångsrika beroende på hur de gör. I artikeln ”Strukturera eller räkna: olika sätt att använda fingrarna i subtraktion” visar forskarna Angelika Kullberg, Camilla Björklund och Ulla Runesson Kempe att lärare i förskolan kan hjälpa barn att se mönster och utveckla sin förståelse för talens struktur med hjälp av fingrarna.

Recommended annual instruction time in full-time compulsory education in Europe – 2018/19

Did you know that the time available for learning could have a positive effect on students’ learning process, in particular, in the case of disadvantaged students? This report analyses the recommended minimum instruction time in full-time compulsory general education in 43 European education systems for the year 2018/19. (pdf)

Getting physical: How the Flagway game sparks learning and love of math

Flagway is a game designed for kids who have self-doubt about their math skills, enjoy being physical and are in need something way different than worksheets.