Dela:

Först med försterektorer

Om hela skolkommunen ska lyckas så måste de kommunala och fristående skolorna utvecklas tillsammans. Det var tanken med försöksverksamheten med försterektorer i Vallentuna.

ILLUSTRATION: GUSTAF ÖHRNELL HJALMARS/AGENT MOLLY & CO

– Vi vill försöka minska avståndet mellan skolorna så att det inte har så stor betydelse vilket huvudmannaskap man har, utan att vi jobbar mot samma mål, säger kommunens utbildningschef Henrik Lennermark.

Försterektorsuppdraget, som erbjuds skolledare på både kommunala och fristående skolor, är ett kommunalt uppdrag vid sidan av tjänsten som rektor i den egna verksamheten.

De hittills nio försterektorerna får i likhet med de statligt finansierade förstelärarna en ökad lön med 5 000 kronor mer i månaden. Motkravet är att de ska bidra till kommunens utvecklingsarbete.

– Med försterektorsuppdragen blir samverkan formell. Alla som går in i uppdraget tar på sig ett tydligt åtagande med uppdragsavtal och ersättning. Det är en jättebra förutsättning, säger Henrik Lennermark.

Under det läsår som försöket har pågått har samverkan mest handlat om elevhälsa, övergångar och närvaro, men tanken är att det även ska omfatta pedagogisk utveckling och coachning av nyblivna rektorer.

Det förvaltningsråd där försterektorerna ingår är också tänkt att fungera som en referensgrupp för ärenden som bereds politiskt.

– Ett år är kort tid. Min bedömning är att vi skulle behöva pröva det ett par år till för att säga om det är något att bygga vidare på, säger Henrik Lennermark.

Men karriärtjänsterna för rektorer är också ett sätt för kommunen att bli mer attraktiv som arbetsgivare.

– Vi vill att det här ska vara en tjänst som kräver erfarenhet, goda resultat och även mer utbildning. Alla vill inte bli förvaltnings- och skolchefer, men de kanske ändå vill vara kvar och förkovra sig i yrket.

Samtidigt betonar Henrik Lennermark att uppdraget ingår i en hel strategi om ett inkluderande ledarskap, där skolchefsansvaret fördelas på försterektorer från de kommunala skolorna – hittills har Vallentuna valt att inte ha några skolchefer. Det kräver i sin tur att de biträdande rektorerna och förstelärarna kliver fram.

– Försterektorerna är en del av en kedja där vi tänker att våra medarbetare ska växa och ta mer ansvar, säger han.

Av Staffan Eng

Fotnot: Försöksverksamheten med försterektorer avslutades hösten år 2018. 


Artikeln är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 4 2018.

Skolporten 4/2018.

Tema: Mobbning

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer av Skolporten i App Store eller Google Play!

Sidan publicerades 2018-09-17 13:15 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-03-26 15:37 av Moa Duvarci Engman


Skolportens digitala kurser
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Många pusselbitar bakom lyckad skolstart

Kid är sex år och går första året på grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling.

Unikt samarbete ger Sveriges första professur i sakprosa

Sveriges första professur i gestaltande sakprosa blir verklighet. Det sker genom ett samarbete mellan Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund.

Matematikundervisning är sämre i redan utsatta skolor

I skolklasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker undervisningen in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik och lärare uppger i högre grad att de inte är väl förberedda på att undervisa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet vars författare efterlyser åtgärder för att skapa en mer likvärdig skola.

Flimmer kan hjälpa barn som har svårt att läsa

”Myrornas krig” kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, visar en ny svensk-norsk studie. ”Det visuella bruset kan jämföras med att ge barnen ett par glasögon. Effekten på läsning och minne är omedelbar,” säger en lektor i pedagogik.