Fysisk aktivitet skyddar mot symptom på depression

Det är nu tio år sedan forskare genomförde en stor undersökning av tusen fyraåringar i Trondheim. Här är studiens senaste forskningsresultat om bland annat övervikt hos barn.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2018-01-11 15:37 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

NPF-podden : Tonåring som vägrar gå till skolan

En mamma är orolig för sin son som inte varit i skolan på flera år. De har testat olika skolformer, men ingenting har fungerat. Hur ska pojken få tillbaka motivationen att plugga igen? Läs hela artikeln här!

Ruhi Tyson: Det behövs mer forskning om alternativpedagogik

I en tid med fokus på mätning, effektiva undervisningsformer och kärnämneskunskaper hamnar de estetiska ämnena ofta i skymundan. Ruhi Tyson skriver att de spelar en viktig för bildning, och inte minst gällande att få elever att känna att skolarbetet är meningsfullt. Men vi vet för lite om vilka effekter de har och Tyson föreslår därför att det skapas ett institut för alternativpedagogisk bildningsorienterad forskning. Läs hela artikeln här!

Dokumentation – viktigare för pedagogerna än för barnen

Förskolepedagoger lägger stor vikt vid att dokumentationen genomförs på planerat sätt. Barnen däremot är inte alltid intresserade men lär sig tidigt att anpassa sig för att vinna fördelar, visar Katarina Nilfyr i sin licentiatavhandling. Läs hela artikeln här!

Skolens håndtering af problemer skaber eksklusion

Stik imod intentionerne foregår der eksklusion i skolen. I sit ph.d.-projekt har Gro Emmertsen Lund undersøgt sammenhængen mellem, hvordan skoler håndterer problemer, og hvordan eksklusionsprocesser udfolder sig. Läs hela artikeln här!

Haninge kommuns sfi-utbildning medverkar i unikt forskningsprogram

I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på sfi-undervisning. Programmet drivs i samarbete med fem utbildningsanordnare, däribland Haninge kommu     Läs hela artikeln här!

Kvinnan var Guds andra misstag

En kvalitativ studie om bemötandet av pojkar och flickor inom religionsundervisningen i regionen Kurdistan utifrån ett genusperspektiv. Läs hela artikeln här!

Att lära känna dig själv, din granne och din grannes granne

En kvalitativ studie om religionsundervisningen i den Kurdiska regionen i norra Irak. Läs hela artikeln här!

Får smartphones unga att må dåligt?

Smartphones har skapat en generation som mår psykiskt sämre. Det hävdar den amerikanske forskaren Jean Twenge. Men hon får mothugg. Läs hela artikeln här!

”Anpassa förutsättningarna för andraspråkselever”

Ska språkkunskaperna slå igenom i bedömningen i samtliga skolämnen på gymnasiet? Elever som läser svenska som andraspråk (SVA) får ingen extra anpassning när de ska bedömas i övriga ämnen. Alma Rojas Beskow hävdar att det vore rimligt med exempelvis utökad tid i bedömningssituationer för att möjliggöra en rättvis kunskapsbedömning. Läs hela artikeln här!

Pedro De Bruyckere: Det finns ett litet korn av sanning i varje lögn – Multipla intelligenser

Pedro de Bruyckere, forskare och lärarutbildare från Gent, tar sig an nästa av de mest seglivade myterna om inlärning och undervisning, den om multipla intelligenser. Läs hela artikeln här!

Rätt till reträtt

De störs lätt och behöver hjälp med strukturen. På Brinellgymnasiet i Nässjö får 13 elever med bland annat autism särskilt stöd och har en egen arbetsplats mellan lektionerna i sina vanliga klasser. Läs hela artikeln här!

Tillsammans gör de skillnad i klassrummet

Logopeden Karin Enqvist har flyttat sitt kontor från Tierps centrala enhet för språkliga insatser till Ol Andersskolan i Skärplingen. På skolan jobbar hon tätt tillsammans med specialpedagogen Ann-Charlotte Simonsson och lärarna för att hitta skräddarsydda lösningar för varje elev – och för att öka lärarnas medvetenhet kring språkstörning. Här berättar logopeden, specialpedagogen och läraren om sitt gemensamma projekt. Läs hela artikeln här!

Tystnar utan rätt hjälp

Mellan 1 och 2 procent av förskolebarnen har en grav språkstörning, ytterligare 5 till 7 procent har en lätt till måttlig. Ibland upptäcks det inte förrän långt upp i skolåldern. Läs hela artikeln här!

På jakt efter orden

På Delfinen i Nacka är det fyrkantigt. Spontana utflykter är uteslutna. Här tar sig åtta barn med grav språkstörning steg för steg mot ett viktigt mål: att förstå och göra sig förstådda. Läs hela artikeln här!

Forskarskola med inriktning specialdidaktik breddar kunskapen

I början av november 2017 kom beskedet att Vetenskapsrådet har anslagit närmare 40 miljoner till forskarskolan Special Education for Teachers Educators. Den fyraåriga forskarskolan som har Malmö universitet som huvudlärosäte är en stor och värdefull satsning för att öka den specialpedagogiska kompetensen hos lärarutbildare. Läs hela artikeln här!

Stora förändringar trots en trög start

För några år sedan ökade antalet elever på Tullskolan i Karlskrona dramatiskt. En stor andel av dessa hade någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ganska snart insåg skolledningen att varken miljön eller det gamla sättet att arbeta fungerade längre. Med hjälp av SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten startade de projektet Stödjande strukturer. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Forskning om skolutveckling blev mest lästa avhandling 2017

En forskningsbaserad strategi är ingen garanti för att skolutveckling sker. Egna initiativ, till och med konflikter kan vara det som aktiverar processer, konstaterar Katharina Jacobsson, som skrivit 2017 års mest lästa avhandling på Skolporten.se.

10 mest lästa avhandlingarna 2017

Här hittar du de 10 mest lästa avhandlingarna 2017. Sammanställningen är gjord av Skolportens redaktion.

”Foreldre bør tørre å la barna dra på egne oppdagelsesferder”

Er foreldre så redde for at barna skal skade seg, at vi hindrer barna i å utforske naturen på egne premisser? ”Barn er ikke dumdristige, bare nysgjerrige”, sier en høgskolelektor som forsker på barn i naturen. Läs hela artikeln här!

Rektors lektionsbesök tillfälle till pedagogisk reflektion

På Ferlinskolan i Filipstad får alla lärare besök av rektor i klassrummet åtföljt av ett uppföljande samtal som ger tillfälle till att gemensamt reflektera kring undervisningen. ”Jag prioriterar lektionsbesöken och förbereder varje läsår med att reservera tid två gånger i veckan i kalendern, sedan fyller jag på med annat”, säger Gun Palmqvist, skolans rektor. Läs hela artikeln här!

Magnus Hultén: Pedagogik och politik

Aldrig har tron på att rätt kunskapssyn och tydliga kunskapskrav ska lösa skolans problem varit så stor som nu. Detta när mycket tyder på att roten till skolans kunskapsproblem ligger i dylika politiska strävanden. När ska vi lära av historien? Läs hela artikeln här!