Hallå där Lill Langelotz: Är inte lärare experter på att handleda?

Varför har du skrivit boken Kollegialt lärande i praktiken. Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? (Natur & Kultur) – just nu?

– Jag blev tillfrågad av två förlag när min avhandling om lärares kompetensutveckling genom kollegial handledning kom i mars 2014. Dessutom är kollegialt lärande något som används som ett mantra i skolan för tillfället, som om det är svaret på skolans ”problem”.

Och det är det inte?

– Nej. Det beror på vad man vill uppnå med det kollegiala lärandet. Självklart kan det vara bra att utvecklas tillsammans.

– Men just nu pratar man om kollegialt lärande som om det är en enda sak, även när det är till exempel toppstyrt. Föreställningen om lärares behov av ständig kompetensutveckling påverkas bland annat av starka marknadsdiskurser. Det finns många som gärna vill hjälpa till att öka lärarnas kompetens och tjäna en slant. Slå upp vilken lärartidning som helst – där görs det reklam för olika kurser i kollegialt lärande och handledning.

Är inte lärare experter på att handleda?

– Jo, kanske. Men det har betydelse vilken relation man har till varandra. Ta till exempel de som utses till förestelärare och med det kanske får handledningsuppdrag.

– De är oftast väldigt duktiga i klassrummet med elever, men man kan inte ta för givet att de också är bra på att utbilda sina kollegor. Och det är inte alla som är bekväma med att få och ta kritik av sina arbetskamrater. Ibland tänker jag: ”Kan inte lärare bara få tid att undervisa, och då gärna tillsammans?” Vad krävs för att det kollegiala lärandet ska vara bra och utvecklande?

– Att lärarna får möjlighet att vara med och påverka vilket lärande som de ska ägna sig åt. Det finns olika sätt att göra det på. Man kan säga att kollegialt lärande är ett paraplybegrepp för varierande former av lärande och kunskapsutveckling på en arbetsplats.

Varför intresserar det dig så mycket?

– För att jag är så nyfiken på hur man kan utvecklas som lärare. Jag tror dessutom att man måste samarbeta. Hur är det ordspråket lyder? ”Det krävs en hel by för att fostra ett barn.” Elevernas lärande är ett kollektivt ansvar.

Av Mari Edman 

FOTO: ANNIKA AF KLERCKER


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 6 2017. 


NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play

Vill du prenumerera? Prova på-pris: 2 nr/99 kr! 

Sidan publicerades 2017-12-22 10:58 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolbibliotek, 21-22 mars i Göteborg

Som central plats för kunskapsinhämtning och läsinspiration har biblioteket sin självklara plats. Under denna konferens fördjupar vi oss i det källkritiska uppdraget vilket följer som en röd tråd under båda dagarna. Välkommen till Skolportens årliga mötesplats för dig som är skolbibliotekarie!

Rikskonferens för högstadielärare i svenska

I Stockholm den 1-2 februari behandlar denna konferens högstadiesvenskans kärnområden. Ta del av föreläsningar om betyg och bedömning, skönlitteratur, minoritetsspråk, lässtrategier och språkriktighet. Välkommen till en konferens som ger dig den senaste forskningen och inspiration till din undervisning.

Lärare vässar sin digitala kompetens i Singapore

Under hela hösten kommer William Jobe, universitetslektor på Avdelningen för informatik på EI, att vara tjänstledig från Högskolan Väst för att arbeta på National University of Singapore, NUS. Fokus kommer att vara digitalisering.

Det tar tid att införa programmering i Englands skolor

I början av november presenterade Royal Society sin rapport After the Reboot – Computing Education in UK Schools. Här tittar forskare närmare på hur det har gått sedan införandet av det datavetenskapligt inriktade ämnet computing i den engelska skolan 2014, skriver Stefan Pålsson, Omvärldebloggen.

Samma innehåll på varje stadium i matteundervisningen

Elevernas förståelse för matematiken ökar inte tillräckligt över stadierna, enligt pedagogikforskaren Caroline Nagy. Hon efterlyser samarbete i nya lärarlag.

Det tar tid att införa programmering i Englands skolor

I början av november presenterade Royal Society sin rapport After the Reboot – Computing Education in UK Schools. Här tittar forskare närmare på hur det har gått sedan införandet av det datavetenskapligt inriktade ämnet computing i England år 2014.

Fler bråk ger bättre resultat – i matematiken

Undervisningens innehåll på förskolan och på grundskolans olika stadier tenderar att vara för lika. Detta kan vara en orsak till att eleverna inte utvecklar sin förståelse för matematik från år till år. Så kan man sammanfatta resultatet av ny forskning som Caroline Nagy, universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad, står bakom.

Doktorand sätter småskolläraren Ester Vikströms dagbok i fokus

Ester Viklunds dagbok från 1901 i Furuögrund berättar om en småskollärares vardag och relationer i en krypterad dagbok som doktoranden Emil Marklund vid Umeå Universitet avkodat.

Fler bråk ger bättre resultat – i matematiken

Undervisningens innehåll på förskolan och på grundskolans olika stadier tenderar att vara för lika. Detta kan vara en orsak till att eleverna inte utvecklar sin förståelse för matematik från år till år. Så kan man sammanfatta resultatet av ny forskning som Caroline Nagy, universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad, står bakom.

Nordiskt samarbete för framtidens skolor

Vi ska lära av varandra, dels hur skolbyggnader sett ut historiskt, men också hur man använder dem idag och hur man tänker sig skolbyggnader i framtiden, säger Anneli Frelin och Jan Grannäs, utbildningsforskare vid Högskolan i Gävle.

En första inblick i högskolornas nya framtid

Det har kommit en första grovskiss från en pågående utredning om hur våra högskolor och universitet kan komma att styras i framtiden.

Menn i barnehage gir flinkere skolebarn

Barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie.

Projekt skapade digitalt stöd i molnet för lärare och elever

Det nya webbaserade skoldatateket har bara funnits i sex månader men effekterna börjar redan märkas. ”Elever signalerar att de är nöjda och allt fler lärare blir nyfikna. Det har aldrig tidigare varit så mycket prat om anpassningar i kollegiet”, säger Veronica Fernstedt.

Nytt material: Nyanlända och flerspråkiga elever i vuxenutbildningen

Detta är ett stöd till kommunerna när det gäller nyanlända och flerspråkiga elever inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Du hittar bland annat information om regelverk, utbildningsplikt, möjligheter att kombinera kurser och språkutvecklande undervisning. Materialet kommer att byggas på under våren 2018.

‘I feel completely in control’: stress-busting teaching strategies for 2018

We asked teachers for the tried and tested tricks that have dramatically improved their time at school and at home.

Tillvarata sfi-elevernas tidigare kunskaper för att nå snabbare resultat

Hallå där Qarin Franker, lektor på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Du ska föreläsa på Skolportens konferens för sfi-lärare. Vad ska du prata om?

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Tema: Inkludering

Tema: Inkludering

Vad innebär inkludering? Stor temaartikel. Dessutom: Intervju med Gloria Ray Karlmark som skrev historia som den första svarta eleven i en helvit skola. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Film: Tips för att må bra

Inspirera dina elever att göra hälsofrämjande aktiviteter för att må bra. Visa och sprid gärna filmen till alla elever på skolan.  Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet.  

Västeråsforskning om cerebral pares: Skolidrott ger ofta effekt hela livet

Sannolikheten att en person med cerebral pares ska bli fysiskt aktiv som vuxen fördubblas om personen var fysiskt aktiv i tonåren. Det visar en ny studie från Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Viktig å diskutere barnehagekvalitet, selv når voksne kan bli støtt

Barnehageforskning er et minefelt i et land der nesten alle barn er i barnehage. Mange aktører ønsker helst å få bekreftet at alt står bare bra til.

IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet.

Fysisk aktivitet skyddar mot symptom på depression

Det är nu tio år sedan forskare genomförde en stor undersökning av tusen fyraåringar i Trondheim. Här är studiens senaste forskningsresultat om bland annat övervikt hos barn.

Rikskonferens
För högstadielärare i svenska

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!