Hallå där Lill Langelotz: Är inte lärare experter på att handleda?

Varför har du skrivit boken Kollegialt lärande i praktiken. Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? (Natur & Kultur) – just nu?

– Jag blev tillfrågad av två förlag när min avhandling om lärares kompetensutveckling genom kollegial handledning kom i mars 2014. Dessutom är kollegialt lärande något som används som ett mantra i skolan för tillfället, som om det är svaret på skolans ”problem”.

Och det är det inte?

– Nej. Det beror på vad man vill uppnå med det kollegiala lärandet. Självklart kan det vara bra att utvecklas tillsammans.

– Men just nu pratar man om kollegialt lärande som om det är en enda sak, även när det är till exempel toppstyrt. Föreställningen om lärares behov av ständig kompetensutveckling påverkas bland annat av starka marknadsdiskurser. Det finns många som gärna vill hjälpa till att öka lärarnas kompetens och tjäna en slant. Slå upp vilken lärartidning som helst – där görs det reklam för olika kurser i kollegialt lärande och handledning.

Är inte lärare experter på att handleda?

– Jo, kanske. Men det har betydelse vilken relation man har till varandra. Ta till exempel de som utses till förestelärare och med det kanske får handledningsuppdrag.

– De är oftast väldigt duktiga i klassrummet med elever, men man kan inte ta för givet att de också är bra på att utbilda sina kollegor. Och det är inte alla som är bekväma med att få och ta kritik av sina arbetskamrater. Ibland tänker jag: ”Kan inte lärare bara få tid att undervisa, och då gärna tillsammans?” Vad krävs för att det kollegiala lärandet ska vara bra och utvecklande?

– Att lärarna får möjlighet att vara med och påverka vilket lärande som de ska ägna sig åt. Det finns olika sätt att göra det på. Man kan säga att kollegialt lärande är ett paraplybegrepp för varierande former av lärande och kunskapsutveckling på en arbetsplats.

Varför intresserar det dig så mycket?

– För att jag är så nyfiken på hur man kan utvecklas som lärare. Jag tror dessutom att man måste samarbeta. Hur är det ordspråket lyder? ”Det krävs en hel by för att fostra ett barn.” Elevernas lärande är ett kollektivt ansvar.

Av Mari Edman 

FOTO: ANNIKA AF KLERCKER


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 6 2017. 


NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play

Vill du prenumerera? Prova på-pris: 2 nr/99 kr! 

Sidan publicerades 2017-12-22 10:58 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Oro för att inte passa in kan ge unga smärta i kroppen

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.

Hur stor är risken att barn med adhd även drabbas av andra sjukdomar?

Löper barn med adhd större risk att utveckla andra sjukdomar som vuxna? Den frågeställningen har Henrik Larsson, forskare vid Örebro universitet fått en halv miljon kronor för att studera.

Oetiskt forskningsprojekt på Mittuniversitet

Ett forskningsprojekt på Mittuniversitet i Östersund går långt över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt, menar Centrala etikprövningsnämnden- som trots det inte kan stoppa studien.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats