Hallå där Lill Langelotz: Är inte lärare experter på att handleda?

Varför har du skrivit boken Kollegialt lärande i praktiken. Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? (Natur & Kultur) – just nu?

– Jag blev tillfrågad av två förlag när min avhandling om lärares kompetensutveckling genom kollegial handledning kom i mars 2014. Dessutom är kollegialt lärande något som används som ett mantra i skolan för tillfället, som om det är svaret på skolans ”problem”.

Och det är det inte?

– Nej. Det beror på vad man vill uppnå med det kollegiala lärandet. Självklart kan det vara bra att utvecklas tillsammans.

– Men just nu pratar man om kollegialt lärande som om det är en enda sak, även när det är till exempel toppstyrt. Föreställningen om lärares behov av ständig kompetensutveckling påverkas bland annat av starka marknadsdiskurser. Det finns många som gärna vill hjälpa till att öka lärarnas kompetens och tjäna en slant. Slå upp vilken lärartidning som helst – där görs det reklam för olika kurser i kollegialt lärande och handledning.

Är inte lärare experter på att handleda?

– Jo, kanske. Men det har betydelse vilken relation man har till varandra. Ta till exempel de som utses till förestelärare och med det kanske får handledningsuppdrag.

– De är oftast väldigt duktiga i klassrummet med elever, men man kan inte ta för givet att de också är bra på att utbilda sina kollegor. Och det är inte alla som är bekväma med att få och ta kritik av sina arbetskamrater. Ibland tänker jag: ”Kan inte lärare bara få tid att undervisa, och då gärna tillsammans?” Vad krävs för att det kollegiala lärandet ska vara bra och utvecklande?

– Att lärarna får möjlighet att vara med och påverka vilket lärande som de ska ägna sig åt. Det finns olika sätt att göra det på. Man kan säga att kollegialt lärande är ett paraplybegrepp för varierande former av lärande och kunskapsutveckling på en arbetsplats.

Varför intresserar det dig så mycket?

– För att jag är så nyfiken på hur man kan utvecklas som lärare. Jag tror dessutom att man måste samarbeta. Hur är det ordspråket lyder? ”Det krävs en hel by för att fostra ett barn.” Elevernas lärande är ett kollektivt ansvar.

Av Mari Edman 

FOTO: ANNIKA AF KLERCKER


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 6 2017. 


NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play

Vill du prenumerera? Prova på-pris: 2 nr/99 kr! 

Sidan publicerades 2017-12-22 10:58 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats