Dela:

Hallå där, Marie-Hélène Ahnborg. Vad vill du förändra?

Marie-Hélène Ahnborg

Marie-Hélène Ahnborg, vd, forskningsinstitutet Ifous.

Du är ny vd på forskningsinstitutet Ifous. Vilken är din syn på den svenska skolan?

– Alla har rätt till utbildning av hög kvalitet. För att det ska bli verklighet måste vi samverka – på alla nivåer i hela skolsystemet – och vi måste göra det utifrån kunskap om vad som fungerar.

Att just Marie-Hélène Ahnborg fick uppdraget som vd för Ifous är ingen tillfällighet. Hon är lärare i grunden och har lång erfarenhet av utbildningsfrågor, både som skolutvecklare, skolledare, avdelningschef på Skolverket och inspektionsdirektör vid Skolinspektionen.

De senaste tre åren har hon varit utbildningsråd vid Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris. När Ifous hörde att Marie-Hélène Ahnborg skulle flytta hem igen var de snabba med att rekrytera henne.

– Den svenska skolan står inför väldigt stora utmaningar. Vi har inte lyckats med ambitionen att skapa en likvärdig skola. Kunskapsresultaten sjunker och skillnaderna i resultat ökar mellan skolorna och de socioekonomiska faktorerna får allt större betydelse.

Detta är inte bara ett skolproblem utan ett samhälleligt problem, menar Marie-Hélène Ahnborg, och välkomnar den offentliga debatten om skolan och de diskussioner som pågår om orsaker och möjliga lösningar.

– Men oavsett om orsakerna går att spåra till det fria skolvalet, kommunaliseringen, den ekonomiska krisen på 1990-talet, lärarutbildningen, bostadssegregationen eller något annat, så måste vägarna framåt stakas ut tillsammans med de som ska göra jobbet – lärarna, skolledarna och skolhuvudmännen, säger Marie-Hélène Ahnborg.

Sin egen lärarbana började hon på Rinkebyskolan utanför Stockholm, ett område med en stor andel invandrare.

– Det var den bästa skola jag gått i, säger hon dubbelbottnat. Det blev tydligt för mig hur oerhört viktigt det är att eleverna får en bra start från början.

Med alla nyanlända är det i dag svårt bara att hitta skollokaler, och då kommer inte skolutveckling högst upp på listan. Samtidigt kanske denna kris kan driva på utvecklingen, hoppas Marie-Hélène Ahnborg.

Med de utmaningar som skolan står inför är det viktigare än någonsin att de åtgärder man vidtar är kunskapsbaserade och har stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

– Det finns en medveten vilja att utveckla den svenska skolan. Och här kan Ifous bidra med att dels samla och sprida den forskning som finns, dels driva på och utveckla ny kunskap på ett systematiskt sätt – tillsammans med professionen.

Av Eva Barkeman

Foto: Annika af Klercker


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 2 2016, beställ ditt ex här!

Skolporten

Nytt nr av Skolportens forskningsmagasin ute 21 mars!

Inte redan prenumerant? Prenumerera här!

Sidan publicerades 2016-03-30 14:53 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Prövningen med nationella prov

Hälften av de flerspråkiga eleverna med annat ­modersmål än svenska upplever negativ stress inför provsituationen, visar Anette Baggers avhandling. Nu har Skolportens lärarpanel valt ut avhandlingen som Skolportens favorit.

Särskilt stöd – en ledningsfråga

Bättre organisatoriskt stöd för specialpedagogiken kan göra stor skillnad för eleverna. Men det kräver att rektor tar täten för verksamheten.

Ny metod utvecklar förståelse i matematik

Barn som redan i förskoleåldern utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som också prövat ut olika metoder för undervisning i matematik.

Forskning: Svårigheter som följer när elever plagierar varandra

Att elever hjälps åt med individuella inlämningsuppgifter försvårar både lärares bedömningar och möjligheter att fånga upp elever i behov av stöd. ”Lärarna reagerade med bestörtning på omfattningen av detta,” säger Charlotta Rönn, doktorand vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Leka med en kompis roligare än Youtube

Alla förskolor ska arbeta med digitala verktyg, men hur det ska gå till finns inga klara regler om. Samtidigt säger WHO att riktigt små barn inte ska använda digitala medier. Vad säger forskningen och vad säger barnen själva?

Säkerhet och krisberedskap vid ett förändrat omvärldsläge

Förskolan och skolan är en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt att den, så långt det är möjligt, pågår som vanligt vid olika typer av kriser. Här finns information om hur du kan förbereda din verksamhet vid olika händelser av kris.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Aktuella boktips för lärare i fritidshem

Sommarledigheten ska vara en tid för avkoppling, men det kan ändå finnas tillfällen att läsa en inspirerande bok inför höstens jobbtillvaro. Ur bokfloden har vi bland annat fiskat upp böcker om didaktik och att leda sina kollegor.

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

Barnens värmestress kartläggs på skolgården: ”Överhettade när de leker”

Kan små barn bli stressade av värme? Just nu pågår unik forskning i Göteborg där förskolebarn springer runt med pulsmätare och GPS för att ge svar på den frågan.

Om undervisning på distans i de nordiska länderna under covid-19-pandemin

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag.

Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Arbeta med mångfald genom högtider

Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander, UBB-stipendiater 2019, har skrivit en bok om hur högtider och traditioner kan vara ett sätt att komma in på demokrati- och mångfaldsfrågor i förskolan.

Framgångsrika skolbibliotekarier – så tar de plats och gör skillnad

Skolbibliotek kan spela en mycket viktig roll för elever, lärare och hela skolans utveckling. Så, hur gör de bibliotekarier som är särskilt framgångsrika? Det visar Ulrika Centerwall i sin doktorsavhandling.

”Skolframgång för alla kräver att pengarna hamnar rätt”

Skolans finansiering, ständiga effektiviseringar och skolkoncernernas expansion bidrar till den ökande segregationen i skolsystemet och drabbar utsatta elever särskilt mycket. Det skriver Linnea Lindquist, biträdande rektor, och Boel Vallgårda, aktiv i Nätverket för en likvärdig skola, i ett debattinlägg.

En och en halv miljon till forskning om nya aktiva lärandemetoder

Hur kan barn och unga med olika kognitiva förutsättningar lära sig bättre med hjälp av aktiva lärandemetoder? Det vill Sara Stillesjö vid Umeå universitet ta reda på. Kungl. Vetenskapsakademien har nu tilldelat henne en och en halv miljon kronor i forskningsanslag från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.