Dela:

Hallå där, Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare på Arenaskolan i Timrå…

Du ska föreläsa på Skolportens konferens om studie- och yrkesvägledning. Vad ska du prata om?

– Om vår gruppvägledning för nyanlända med fokus på det svenska skolsystemet och yrkesinformation, som varit en framgångsrik verksamhet. Jag kommer att ge tips och idéer – som kan användas redan nästa dag – om hur man som studievägledare enskilt eller i samverkan med pedagog kan skapa goda förutsättningar för att eleverna skall kunna medvetna val.

 

Du ska även prata om att vägleda pojkar med låg måluppfyllelse och hög frånvaro. Finns det framgångsrika metoder här?

– Jag ska berätta om en metod med kontinuerlig gruppvägledning där vi utmanade pojkarnas framtidsplaner till att vara möjliga. Vad som är framgångsrikt är fokuseringen på studie- och yrkesvägledning men givetvis också resultatet. Även här är samverkan mellan studievägledare och pedagog en avgörande faktor.

Missa inte Sara Nordström på Skolportens SYV-konferens:

På konferensen medverkar:

 • Mikaela Zelmerlööv, undervisningsråd
 • Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare
 • Susanne Sundquist, leg. lärare
 • David Spak, studie- och yrkesvägledare
 • Marina Jonsson, barnsjuksköterska, med.dr.
 • Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog
 • Annelie Almérus, statistiker och nationalekonom
 • Robin Teigland, professor

Konferensen berör bland annat:

 • Vägledning för nyanlända elever – ta del av praktiska exempel
 • Hur kan vi vägleda pojkar med låg måluppfyllelse och hög frånvaro?
 • Medicinsk studie- och yrkesvägledning – ett stöd för hållbara och hälsosamma val
 • Hur kan du som studie- och yrkesvägledare använda IKT i ditt arbete?
 • Aktuellt inom vägledningsområdet – Skolverket informerar
 • Motiverande samtal i studie- och yrkesvägledning – så kan du få eleverna att se sina egna möjligheter
 • Framtidens arbetsmarknad – hur ser trenderna ut?
 • Står vi mitt i den tredje industriella revolutionen?

Ta del av hela programmet.

Sidan publicerades 2017-09-22 14:41 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-10-02 09:19 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.