Hälsa och lärande går hand i hand

Kopplingen mellan elevernas psykiska hälsa och skolresultat är tydlig. Därför måste skolan tidigt uppmärksamma hur barnen mår, menar skolläkaren och forskaren Fiffi Boman.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2016-11-25 16:10 av John Miller


Relaterat

Exaggerated thoughts that can cause adolescents to misperceive reality

Better understanding the complex interplay between thoughts, feelings and behaviors can help adolescents see the possible realities of a situation. Läs hela artikeln här!

Why your brain has trouble bailing out of a bad plan

Researchers say it takes a lot of brainpower to stop an action, once it’s underway. A study found that when people have to change a planned movement, 11 different brain areas have to get involved. Läs hela artikeln här!

Förändrat värdesystem i kölvattnet av skolreformer

Förstelärarreformen från 2013 kan ses som ett indirekt svar på debatten om svensk skolas sjunkande resultat. En studie vid Göteborgs universitet pekar nu på ett lärarmissnöje över att reformen lett till en mer hierarkisk lärarkår. Läs hela artikeln här!

Has ESSA prompted more innovation in schools?

About 20 states have included elements of personalized learning in their Every Student Succeeds Act plans, says Lillian Pace of KnowledgeWorks. Even so, Chip Slaven of the Alliance for Excellent Education says states’ ESSA plans have not met overall expectations for innovation in schools. Läs hela artikeln här!

Bästa bokstaven : D

D ser nästan ut som en halvmåne. Dynamit börjar på D och båten som tuffar fram låter d-d-d-d-d. Ja, bästa bokstaven är D! Ett lekfullt program om hur bokstäverna ser ut och låter. Läs hela artikeln här!

Are we over-planning students’ learning experiences?

Teachers go to great lengths to clearly define the problems our students will solve, how they should solve them, and what the outcomes should be. Although students can and do learn from highly planned tasks, there are serious drawbacks from relying too much on these kinds of learning experiences. Läs hela artikeln här!

Tell us about an energizing change in your school

We want to hear your stories. In each issue, Educational Leadership’s ”Tell Me About” column publishes brief contributions from readers describing their experiences related to that issue’s theme. Läs hela artikeln här!

Study questions wealth, school success connection

Findings from a study by Stanford University researchers challenge the idea that students in wealthier school districts perform better than peers in less-affluent areas. Data show that while those in wealthier areas tend to post higher scores on early-grade testing, those in lower-income schools show more growth over time. Läs hela artikeln här!

Report: Schools may lack training on dating violence

Educators may not be prepared to assist students with issues stemming from dating violence, according to a report published in Violence and Gender. Data show 68% of principals did not have formal training on the subject, and 62% reported that teachers and other staff had not been trained. Läs hela artikeln här!

Elever: Detta borde lärare veta om särskild begåvning

Särskilt begåvade elever har inte sällan svårt att få det stöd de behöver för att klara skolan. ”Jag läste Harry Potter-böckerna men var tvungen att göra veckans bokstav”, säger Lanny, 8 år, som vantrivdes i förskoleklass. Läs hela artikeln här!

Ny lærernorm skaper trøbbel for forskere

Lenge før resultatene fra to store norske forskningsprosjekter på effekten av økt lærertetthet for elevers læring er klare, vedtar politikerne en lærernorm. De mener at de allerede har nok kunnskap. Forskerne er overrasket. Läs hela artikeln här!

Matematik- och tekniklärare ska undervisa om programmering

Programmering är en del av elevers digitala kompetens. Därför ska matematik- och tekniklärare på grundskolan undervisa om programmering. I början av mars beslutade regeringen om förändringar i skolans styrdokument som träder i kraft nästa läsår. Läs hela artikeln här!

De jobbar bort rädslan för programmering

Nästa år blir den svenska skolan mer digital när programmering ska in på schemat. Men behovet av fortbildning är skriande och många lärare är bekymrade inför programmeringens intåg i klassrummet. Läs hela artikeln här!

Så blir digitala läromedel användbara

För att en elev ska kunna använda ett digitalt läromedel räcker det inte med att det pedagogiska innehållet har rätt nivå, även de tekniska delarna måste fungera korrekt. Hur blir då digitala läromedel användbara? Läs hela artikeln här!

Förändrat värdesystem i kölvattnet av skolreformer

Förstelärarreformen från år 2013 kan ses som ett indirekt svar på debatten om svensk skolas sjunkande resultat. En studie vid Göteborgs universitet pekar nu på ett lärarmissnöje över att reformen lett till en mer hierarkisk lärarkår. Läs hela artikeln här!

Lär dig känna igen tecken på utbrändhet

Det finns signaler på när stressen håller på att bli övermäktig, och genom att bli medveten om vilka dessa är ökar chansen för att man ska kunna dra i bromsen i tid. Forskare på Karolinska institutet har tagit fram ett självskattningstest för att folk ska få hjälp att formulera hur de mår. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 5/12!

Nytt nr ute 5/12!

Tema: Inkludering. Stor intervju med Gloria Ray Karlmark. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Hattie vill synliggöra lärandet

Utbildningsforskaren John Hattie besökte i början av november Stockholm. Vid ett besök på utbildningsförvaltningen mötte han rektorer på skolor som deltagit i utbildningar i Hatties metod Visible learning (synligt lärande). Läs hela artikeln här!

Han varnar för hemgjorda läromedel

Kvalitet och likvärdighet kräver bra läroböcker. De minskar också lärares arbetsbörda. Det hävdar bedömningsforskaren Tim Oates. Läs hela artikeln här!

Anette Jahnke: Tappa inte tempot med praktiknära skolforskning

I förra veckan avgick Lena Adamsson som direktör för Skolforskningsinstitutet. Skälet anges vara bristande politiskt stöd då institutets resurser inte ökats – trots att regeringen talar om vikten om forskningsanknytning i skolan. Anette Jahnke undrar hur man trots allt kan hålla tempot uppe för den praktiknära skolforskningen. Läs hela artikeln här!

En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet? Vad säger forskningen? Läs rapporten från Stiftelsen Allmänna Barnhuset här (pdf). Läs hela artikeln här!

Möter explosivitet med empati

Ross Greene tror inte att bestraffningar är utvecklande för vare sig barn eller vuxna. Hans tankar om empatiskt bemötande praktiseras inom bland annat skola, psykiatri och kriminalvård. Läs hela artikeln här!