Hej, Ingmar Söhrman, professor i spanska…

Ingmar Sörman, Göteborgs universitet

Du ska föreläsa på Skolportens konferens i spanska. Vad ska du prata om?

– Bland annat om los tiempos del pasado, alltså verb i förfluten tid. Spanskan har ju fler tempusformer, vilket brukar ställa till en hel del problem i undervisningen. De traditionella förklaringarna fungerar heller inte alltid så bra. Jag kommer därför att ge en hel del tips och råd om hur man som lärare kan arbeta med spanska verb.

Du ska även prata om språkhistoria, vad kan det bidra med i språkundervisningen?

– Mer än vad man kanske tror. Att ”sockra” undervisningen med lite språkhistoria då och då kan hjälpa eleverna att uppleva språk i ett vidare sammanhang. Att peka på språkets koppling till historien eller likheter mellan olika språk kan öka förståelsen för det språk man lär sig. Också här kommer jag att ge konkreta tips om hur språkhistoria kan sprängas in i språkundervisningen.

Foto:Johan Wingborg

Missa inte Ingmar Söhrman på Skolportens konferens i spanska.

På konferensen medverkar:

Ingmar Söhrman, professor
Annika Andersson, universitetslektor
Chris Alfredsson, spansklärare
Anneli Lutteman, spansklärare
Victoria Thörnryd, universitetslektor
Fredrika Nyström, spansklärare
Stina Säfström, spansklärare
Eva Söderblom, spansklärare
Per Måhl, utbildningskonsult
Margareta Liljequist, spansklärare

Konferensen berör bland annat:

• Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i moderna språk.
• Sociala medier och digitala verktyg – en tillgång i klassrummet!
• Aktuell forskning om spansk språkhistoria.
• Att arbeta med lusten att lära och motivera eleverna till fortsatta spanskstudier.
• Muntlig aktivitet i klassrummet – hur får vi eleverna att prata?
• Hjärnans bearbetning av flerspråkighet.
• Grammatisk skillnad mellan svenska och spanska – hur är det med verbet?

Sidan publicerades 2017-10-02 10:01 av Susanne Sawander


Relaterat

Så förbättrar svenska gymnasieelever sina texter på tyska

Elever som får undervisning om skrivstrategier och regelbundna reflektioner om det egna skrivandet producerar både  bättre och längre texter. Det visar Yvonne Knospe som forskat om hur svenska gymnasieelever skriver på tyska.

Känsla av utveckling motiverar till språkstudier

Känslan av att utvecklas och verkliga möten med människor som talar språket - detta är starka drivkrafter bakom studier av moderna språk. Erik Cardelús har forskat om vad som motiverar språkstuderande och fann bland dessa elever även en stor reslust och nyfikenhet på omvärlden .

Elevers syn på mobiler i skolan nyanserad

I sin avhandling har Torbjörn Ott funnit att mobiltelefonen kan ses som både störande och nyttig i skolan. Medier och lagstiftning har fokuserat på de negativa sidorna men Torbjörn Ott pekar på att lärare, och i synnerhet elever, ser att mobilen är en del i själva infrastrukturen för lärande.

Viktigt och praktiskt om språkutveckling i NO

Jag tycker att boken Språkutvecklande NO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet fyller ett viktigt syfte. Dagens lärare måste arbeta med elevernas språkutveckling. Det är ju ingen slump att det finns ett läslyft som alla lärare – oavsett ämnesbehörighet – kan gå. Att då få läsa en bok som vänder sig direkt till mig som NO-lärare är bra. Då finns alla tankar och idéer redan och jag slipper omsätta tankesättet från exempelvis svenskämnet till fysikämnet, skriver Anna Persson, i en bokrecension

Praktiskt och tydligt om programmering

Sammanfattningsvis rekommenderar jag boken Att undervisa programmering i skolan – Varför , vad  och hur? till alla lärare som vill få en grund­läggande kunskap om och en historisk överblick över vad programmering kan innebära. Här finns många tydliga och praktiska exempel som framför allt lämpar sig för lärare i grundskolans tidiga år, skriver Nicklas Mörk, grundskollärare i matematik och SO, i en bokrecension.

Tillvarata sfi-elevernas tidigare kunskaper för att nå snabbare resultat

Hallå där Qarin Franker, lektor på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Du ska föreläsa på Skolportens konferens för sfi-lärare. Vad ska du prata om?

”Det blev för mycket skyddad verkstad”

Sedan de särskilda undervisningsgrupperna lades ner har lärarna växlat upp i Östersunds kommun – och blivit proffs på att tänka inkluderande.

Hallå där Lill Langelotz: Är inte lärare experter på att handleda?

Hallå där Lill Langelotz! Varför har du skrivit boken "Kollegialt lärande i praktiken" – just nu?

Vikten av att se eleven

Inkluderande lärmiljöer handlar om skolsystemets förmåga att se, förstå och stödja eleverna, och anpassa undervisningen. Det menar Per Skoglund, FoU-samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

”Feedback måste förstås för att göra nytta”

För att feedback ska vara effektivt för lärandet behöver elever tid att förstå, reflektera och bearbeta den, menar Charlotta Vingsle, som forskat om formativ bedömning i matematikundervisningen. Nu har hon utsetts till Skolportens favorit.

Risk att progressionen försvåras av många omstarter

Vad innebär det att bli klokare i en utbildningskontext? Det är en av de frågor som Stefan Sellbjer, docent vid Linnéuniversitetet, söker svar på i sin forskning.

Hur utökar vi möjligheten till lärande för alla elever?

Universal Design for Learning handlar om att systematiskt stötta olikhet i utbildningen. Målet är att skapa en utbildning som är tillgänglig för alla, där innehållet är meningsfullt och där eleverna är självständiga och självstyrande i sitt lärande. Forskaren Sam Catherine Johnston vet hur.

Hon skrev om läroplanen så att fler ska förstå den

Läroplanens språk är många gånger mer avancerat än språket i en avhandling. Läraren Gitte Jansson har jämfört. Nu har hon tagit fram ett eget material för att eleverna lättare ska förstå vad syfte, centralt innehåll och kunskapskrav faktiskt säger.

Likvärdig skola: ”Kartlägg och utvärdera väldigt tätt”

Med flexibla elevgrupper och forskarhjälp har Röselidsskolan i Gråbo förbättrat resultaten trots ett utmanande elevunderlag.

Lärandet i förskolan sker i stunden

I förskolan sker mycket i stunden. Mer än vad som först är synligt, konstaterar Sara Dalgren som forskat om det sociala samspelet mellan pedagoger och barn i förskolan.

Svensk expert på kunskapsmätningar till Tokyo

Daniel Petterson, skolforskare vid Högskolan i Gävle, är inbjuden som huvudtalare på en stor konferens om skolan i Tokyo 14 oktober. ”Jag åker till Japan för att berätta om hur kunskapsmätningarna i Sverige har påverkat hur man styr skolan. Det känns jättekul och det är ett erkännande av vårt lärosäte”, säger Daniel Pettersson.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolporten
  Nytt nr av Skolporten ute 7 februari

Tema: Förskola i Skolporten

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så bryts pojkars antipluggkultur

Kulturen att inte plugga som ofta finns bland pojkar kan brytas. Tillåtande normer kring studier, där pojkar kan prata med varann om pluggande utan att tappa status, gynnar deras resultat i skolan.

Skolministeriet : Hur ska det gå med programmeringen?

Men många lärare saknar kompetens i programmering och en del varnar dessutom för att den ordinarie matematikundervisningen kommer att bli lidande när programmeringen tar värdefull undervisningstid. Vad är det egentligen som ska hända i höst och hur är det tänkt att det ska fungera?

Studie: Mobiler i klassrum stör inte eleverna

Nu visar forskning att mobiler inte skapar oro. I ett svensk-finskt forskningsprojekt har forskarna filmat elever under tre års tid.

Modeller skapar problem

Kemisk bindning är ett område som elever har extra svårt för. Det är viktigt att lärare får reflektera tillsammans för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper, anser forskare Anna Bergqvist.

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.