Dela:

Hur kan lärare använda sig av forskning?

Hur kan lärare använda sig av forskning för att utveckla sin profession och undervisning? Några som har stor vana av att läsa avhandlingar är Lärarpanelen. Skolporten ställde frågan till fyra av panelisterna.

”Vi lärare är bra på att prova på nya saker, det vi behöver utmana oss i är att reflektera”

MARIA EDIN
Lärare i matematik, kemi och teknik vid NTI-gymnasiet i Luleå

”Själv tar jag ofta del av ny forskning via nyhetsbrev, exempelvis från Skolporten och forskningsinstitutet Ifous. Det är också bra att hitta någon form av pedagogiskt forum – kollegor eller via sociala medier – för gemensam läsning av och diskussion om ny forskning. Kanske leder det vidare till egna mindre aktionsforskningsprojekt där idéer testas och utvärderas. Det sistnämnda glöms ofta bort i vardagen, men det är nästan det viktigaste. Vi lärare är bra på att prova på nya saker, det vi behöver utmana oss i är att reflektera kring de lärdomar vi gör. Och reflektera gör vi lättast med andra.”


”Att kika på de avhandlingar som vi i Lärarpanelen lyfter fram är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad”

Hans H Dahlkvist.

HANS H DAHLKVIST
Lektor, undervisar i biologi och naturkunskap vid Åsö vuxengymnasium i Stockholm

”För att utvecklas som lärare måste man ta in både pedagogisk och ämnesteoretisk forskning. Att kika på de avhandlingar som vi i Lärarpanelen lyfter fram är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad. Vissa lärare jobbar helst i grupp, andra tar till sig ny forskning på egen hand och testar kanske nya idéer direkt i klassrummet.
Ett annat perspektiv är att låta eleverna ta in ny forskning som en del i undervisningsämnet, exempelvis det senaste om Covid-vaccin. Ett generellt problem är att skolledare och skolhuvudmän inte lägger särskild stor vikt vid att utveckla lärares vetenskapliga kunskaper.”


”Leta efter praktiknära forskning, där finns ofta mycket matnyttigt för yrkesverksamma lärare”

Johanna Lindgren Chin

Catherine Couturier.

CATHERINE COUTURIER
Lärare i svenska och SO, årskurs 1–7 på Högalidsskolan i Stockholm

”Ett bra sätt är att tillsammans med några kollegor läsa delar av avhandlingar för att sedan diskutera och kanske även presentera för övriga kollegor. Leta efter praktiknära forskning, där finns ofta mycket matnyttigt för yrkesverksamma lärare. Klokt är att ta hjälp av exempelvis en förstelärare för att välja avhandling och de delar av avhandlingen som är mest intressanta. Man behöver verkligen inte läsa hela avhandlingar från pärm till pärm. Jag vet att det är svårt för lärare att få loss arbetstid för att läsa och diskutera forskning. Det är en fråga som jag önskar att skolledare tog mer ansvar för.”


Johanna Lindgren Chin

Johanna Lindgren Chin.

”Steget från en forskningsartikel till den egna praktiken behöver inte vara så långt”

JOHANNA LINDGREN CHIN
Speciallärare vid Grindtorpsskolan i Botkyrka

”Själv läser jag ofta Skolforskningsinstitutets forskningsöversikter, ofta fångar jag upp något som jag sedan testar i klassrummet. Steget från en forskningsartikel till den egna praktiken behöver inte vara så långt. Ett tips är att testa flera gånger och inte ge upp även om det inte funkade vid första försöket!”

Av Susanne Sawander

Foto Linnea Bengtsson (Bilden på Maria Edin är privat.)


LÄRARPANELENS FAVORIT
Till varje nummer av Skolportens magasin väljer Lärarpanelen ut de mest läsvärda avhandlingarna från de senaste månaderna. En av dem utses till favorit. Här hittar du alla avhandlingar som valts till Lärarpanelens favorit!

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV FAVORIT HÄR!

Omslag Pedagogisk forskning 2021

Pedagogisk forskning 2021.

Artikeln är publicerad i den årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning 2021, ute nu!

Bilagan medföljer Skolporten nr 2/2022 (nedan).

Du läser forskningsbilagan gratis i appen Skolporten (finns där appar finns) eller på din dator/i din smartphone här!


Skolportens magasin nr 2/2022.

Skolportens magasin nr 2/2022.

Skolportens magasin – ute 31 mars 2022!

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

Sidan publicerades 2022-05-03 13:49 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-05-10 11:13 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Digital kurs – Trygga talare i svenska!

Flexibel digital kurs med Klara Härgestam! Få effektiva verktyg och konkreta övningar som stärker elevernas retoriska förmåga och gör dem trygga i sig själva vid muntliga presentationer. Flexibel start, tydligt upplägg och tillgång till kursen i 6 månader. Pris 996 kr ex. moms. Kursintyg ingår!

Cirkelmodellen – Digital kurs med Pär Sahlin!

I kursen Cirkelmodellen kan du arbeta praktiskt med genrepedagogiskt skrivande utifrån modelltexter. I film och text presenteras information, mallar och konkreta uppgifter för din undervisning. Flexibel start, tydligt upplägg och tillgång till kursen i 6 månader. Pris 996 kr ex. moms. Kursintyg ingår!

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari.

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Så läser du en avhandling

Akademiska texter kan upplevas som svåra att ta till sig, inte minst doktorsavhandlingar. Här kommer några tips på hur du kan läsa en avhandling på ett effektivt sätt.

Lärarpanelen: ”Ett viktigt och roligt uppdrag”

"Det är viktigt och roligt att vara uppdaterad om nya vetenskapliga rön som rör undervisning och lärande." Så svarar en av Skolportens lärarpanelister på frågan om varför hon ville vara med i panelen.

Läs! Läs! Läs!

Svenska barn och ungdomar läser allt mindre. Svenskläraren Fredrik Sandström på Gäddgårdsskolan i Arboga brinner för att öka läsintresset hos eleverna.

Digitaliseringen i skolan och förskolan: Distraktion eller möjlighet?

Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter har inneburit såväl fördelar som nackdelar. Forskare som Skolporten talat med efterlyser mer fokus på didaktik, skärpta regler för IT-företag och bättre fortbildning i den nya nationella digitaliseringsstrategin.

”Det är omöjligt att tänka utan faktakunskaper”

Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna genom att förmedla vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Poddagogen #13: Forskaren Johan Sandén om digitaliseringen av skolan

Forskaren Johan Sandén är gäst i den pedagogiska podcasten Poddagogen. Avsnittet handlar om hur digitaliseringen av skolan påverkar lärares arbete.

Matematik med alla sinnen

Läraren Charlotte Appeltofft har märkt att eleverna får en bättre taluppfattning när hon lär ut med den nya undervisningsmodellen TRR – Tänka, Resonera och Räkna.

Unga önskar mer kunskap om sömn

Skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en främjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. Det säger Malin Jakobsson, som forskat om högstadieelevers sömnvanor och som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Digitaliseringen krymper lärares expertroll

Med digitaliseringens intåg i skolan har utrymmet för lärarens roll som expert minskat. Det menar forskaren Johan Sandén. Nu har hans avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer