2019-08-23 09:02  136 Dela:

Intervju med Anna Ekström om hennes doktorsavhandling: ”Instructional work in textile craft: Studies of interaction, embodiment and the making of objects”

Anna Ekström var doktorand i det av Vetenskapsrådet finansierade slöjdforskningsprojektet “Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker (KOMOLÄR)”, som pågick 2004–2009. Hon disputerade 2012 vid Stockholms universitet med doktorsavhandlingen ”Instructional work in textile craft: Studies of interaction, embodiment and the making of objectsSlöjdlärarportalen har ställt några frågor till Anna om avhandlingen:

Sidan publicerades 2019-08-23 09:02 av John Miller


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.