IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2018-01-08 10:38 av John Miller


Relaterat

Får smartphones unga att må dåligt?

Smartphones har skapat en generation som mår psykiskt sämre. Det hävdar den amerikanske forskaren Jean Twenge. Men hon får mothugg. Läs hela artikeln här!

”Anpassa förutsättningarna för andraspråkselever”

Ska språkkunskaperna slå igenom i bedömningen i samtliga skolämnen på gymnasiet? Elever som läser svenska som andraspråk (SVA) får ingen extra anpassning när de ska bedömas i övriga ämnen. Alma Rojas Beskow hävdar att det vore rimligt med exempelvis utökad tid i bedömningssituationer för att möjliggöra en rättvis kunskapsbedömning. Läs hela artikeln här!

Pedro De Bruyckere: Det finns ett litet korn av sanning i varje lögn – Multipla intelligenser

Pedro de Bruyckere, forskare och lärarutbildare från Gent, tar sig an nästa av de mest seglivade myterna om inlärning och undervisning, den om multipla intelligenser. Läs hela artikeln här!

Rätt till reträtt

De störs lätt och behöver hjälp med strukturen. På Brinellgymnasiet i Nässjö får 13 elever med bland annat autism särskilt stöd och har en egen arbetsplats mellan lektionerna i sina vanliga klasser. Läs hela artikeln här!

Tillsammans gör de skillnad i klassrummet

Logopeden Karin Enqvist har flyttat sitt kontor från Tierps centrala enhet för språkliga insatser till Ol Andersskolan i Skärplingen. På skolan jobbar hon tätt tillsammans med specialpedagogen Ann-Charlotte Simonsson och lärarna för att hitta skräddarsydda lösningar för varje elev – och för att öka lärarnas medvetenhet kring språkstörning. Här berättar logopeden, specialpedagogen och läraren om sitt gemensamma projekt. Läs hela artikeln här!

Tystnar utan rätt hjälp

Mellan 1 och 2 procent av förskolebarnen har en grav språkstörning, ytterligare 5 till 7 procent har en lätt till måttlig. Ibland upptäcks det inte förrän långt upp i skolåldern. Läs hela artikeln här!

På jakt efter orden

På Delfinen i Nacka är det fyrkantigt. Spontana utflykter är uteslutna. Här tar sig åtta barn med grav språkstörning steg för steg mot ett viktigt mål: att förstå och göra sig förstådda. Läs hela artikeln här!

Forskarskola med inriktning specialdidaktik breddar kunskapen

I början av november 2017 kom beskedet att Vetenskapsrådet har anslagit närmare 40 miljoner till forskarskolan Special Education for Teachers Educators. Den fyraåriga forskarskolan som har Malmö universitet som huvudlärosäte är en stor och värdefull satsning för att öka den specialpedagogiska kompetensen hos lärarutbildare. Läs hela artikeln här!

Stora förändringar trots en trög start

För några år sedan ökade antalet elever på Tullskolan i Karlskrona dramatiskt. En stor andel av dessa hade någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ganska snart insåg skolledningen att varken miljön eller det gamla sättet att arbeta fungerade längre. Med hjälp av SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten startade de projektet Stödjande strukturer. Läs hela artikeln här!

Förskollärares barnsyn kan motverka eller förstärka könsstereotyper

Om barn börjar visa intresse för något naturvetenskapligt så kan de vuxna stimulera eller hämma intresset. De vuxnas syn på vad som passar flickor och pojkar kan vara det som avgör vilket gensvar barnen får. I en studie fick förskollärarstudenter identifiera och resonera om sådana situationer. Läs hela artikeln här!

Uppdrag om förslag på framtida utbildningssatsning för lärare i nationella minoritetsspråk

Redovisning av uppdrag om förslag på en framtida utbildningssatsning för lärare i nationella minoritetsspråk. (pdf) Läs hela artikeln här!

Hundar hjälper barn med autism

Hundar kan hjälpa barn med till exempel autism där andra insatser inte hjälpt. Tim har både diagnosen adhd och autism. Tack vare en vårdhund har han ingen frånvaro alls i skolan. Läs hela artikeln här!

Stressade ungdomar riskerar att inte få rätt hjälp

Den ökande psykiska ohälsan ökar bland unga, och när samhället sätter in insatser gäller det att rätt person får rätt hjälp. Men så är det inte alltid. Läs hela artikeln här!

PISA to measure global competence

The Programme for International Student Assessment for the first time will measure global competence this year. Läs hela artikeln här!

Otrygg social situation ofta orsak till självskador

Att göra sig illa är inte det största problemet för ungdomar som skadar sig själva. Skadorna är snarare en konsekvens av andra problem och i de allra flesta fall handlar det om att ungdomarna befinner sig i instabila och otrygga sociala miljöer. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet. Läs hela artikeln här!

Five ways artificial intelligence will shape the future of universities

Within a few short years, universities may well have changed beyond all recognition. Here are five ways that AI will help to change and shape the future of universities and higher education for the better. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Forskning om skolutveckling blev mest lästa avhandling 2017

En forskningsbaserad strategi är ingen garanti för att skolutveckling sker. Egna initiativ, till och med konflikter kan vara det som aktiverar processer, konstaterar Katharina Jacobsson, som skrivit 2017 års mest lästa avhandling på Skolporten.se.

10 mest lästa avhandlingarna 2017

Här hittar du de 10 mest lästa avhandlingarna 2017. Sammanställningen är gjord av Skolportens redaktion.

”Foreldre bør tørre å la barna dra på egne oppdagelsesferder”

Er foreldre så redde for at barna skal skade seg, at vi hindrer barna i å utforske naturen på egne premisser? ”Barn er ikke dumdristige, bare nysgjerrige”, sier en høgskolelektor som forsker på barn i naturen. Läs hela artikeln här!

Rektors lektionsbesök tillfälle till pedagogisk reflektion

På Ferlinskolan i Filipstad får alla lärare besök av rektor i klassrummet åtföljt av ett uppföljande samtal som ger tillfälle till att gemensamt reflektera kring undervisningen. ”Jag prioriterar lektionsbesöken och förbereder varje läsår med att reservera tid två gånger i veckan i kalendern, sedan fyller jag på med annat”, säger Gun Palmqvist, skolans rektor. Läs hela artikeln här!

Magnus Hultén: Pedagogik och politik

Aldrig har tron på att rätt kunskapssyn och tydliga kunskapskrav ska lösa skolans problem varit så stor som nu. Detta när mycket tyder på att roten till skolans kunskapsproblem ligger i dylika politiska strävanden. När ska vi lära av historien? Läs hela artikeln här!