Jonas Hall: ”Därför använder jag ny digital teknik”

I Guldäpplet-vinnaren Jonas Halls klassrum tar datorer, robotar och andra digitala verktyg plats för att stimulera elevernas kreativitet och höja nivån på undervisningen. (webb-tv)

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-09-12 14:43 av John Miller


Relaterat

How can schools use research to better inform teaching practice?

To tackle misinformation about what works in teaching, schools must find effective ways to help teachers understand the implications of research. Läs hela artikeln här!

Viktigt att tala om högskolan redan i grundskolan

Hur gör vi skolbarn i årskurs 3 – 6 nyfikna på högskolan? Universitets- och hög­skolerådet (UHR) har tagit fram utbildningspake­tet ”Väl­kommen till högskolan!”. Läs hela artikeln här!

Från forskning till handfasta tips om NPF i klassrummet

Det kan vara svårt att hitta vägen till en mer inkluderande skola. Beteendevetaren Linda Jensen har omvandlat ny aktuell forskning till hundratals handfasta tips för lärare hur man skapar en lyckad skolgång för elever med adhd och autism. Läs hela artikeln här!

Skola på engelska har språklig baksida

Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. En ny studie kan även visa när försämringen i språkriktighet börjar märkas rejält. Läs hela artikeln här!

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. (pdf) Läs hela artikeln här!

Handledning Validering

En person kan oftast betydligt mer än vad som är fångat i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Med handledning Validering får du som arbetar med validering stöd i valideringsprocessen. (pdf) Läs hela artikeln här!

5 strategies to demystify the learning process for struggling students

Barbara Oakley, co-creator of the most enrolled class on Coursera called ”Learning How to Learn,” shares five techniques to help students become better learners. Läs hela artikeln här!

Increased hours online correlate with uptick in teen depression, suicidal thoughts

It’s not proof of cause and effect, but should be a warning, researchers say. Surveys showed teens — especially girls — who spent hours online daily were more likely than others to report depression. Läs hela artikeln här!

Lärar-elevrelationens betydelse i antimobbningsarbetet

Lärare som är varma, lyhörda och stödjande minskar risken för mobbning i skolan. Lärare som medvetet arbetar för att utveckla och bibehålla sådana relationer med sina elever gör skolan till en tryggare plats. Dessutom är det gynnsamt för elevernas skolprestationer, skriver Robert Thornberg, Linköpings universitet. Läs hela artikeln här!

Hur upphandlar man för skolutveckling?

Skolans digitalisering innebär stora investeringar. Samtidigt är det en stor utmaning för verksamheten att agera beställare i olika upphandlingar. Nu kommer boken ”Upphandla för utveckling”, ett konkret verktyg i upphandlingsprocessen med ett tydligt fokus på skolutvecklingsfrågor. Läs hela artikeln här!

Forskare: Så skapar kommunikation mening i klassrummet

Lärare och elever ger och får återkoppling av varandra i klassrummet hela tiden – men hur ser samspelet egentligen ut? Forskaren Anna Öhman har studerat hur återkoppling mellan lärare och elev görs och gestaltas. Läs hela artikeln här!

Mer lärarfokus på hur än vad eleverna redovisar i det multimodala skolarbetet

Att förena multimodalt språk- och kunskapsutvecklande textarbete med bedömning innebär såväl möjligheter som svårigheter i skolundervisningen. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Läs hela artikeln här!

”Skolan måste baseras på forskning”

Utvecklingen av skolan styrs mer av politiska åsikter än med kunskap om vad som faktiskt fungerar, enligt Edvin Bru, professor vid Stavangers universitet. Läs hela artikeln här!

Engagerade barn i förskolan ger bättre betyg i framtiden

På högskolan i Jönköping samlas i dag cirka 80 forskare från 15 länder för att diskutera olika sätt att få alla barn att engageras i förskolan. Läs hela artikeln här!

Läshunden Agnes ska hjälpa barn att lära sig läsa

Hundar ska hjälpa Uppsalabarn att lära sig läsa. Till exempel kan hunden följa elevens finger när den läser och på så vis känns det som att även hunden hänger med i berättelsen. Läs hela artikeln här!

Ny forskning: Barn med läs- och skrivsvårigheter mår lika bra

Elever med läs- och skrivsvårigheter mår precis lika bra och har inte sämre självbild än andra barn och ungdomar i samma ålder. Det visar ny forskning från Linnéuniversitetet. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Likvärdig skola

Likvärdig skola

Senaste numret av Skolportens forskningsmagasin har tema likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Läs mer och bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolforskningsinstitutets översikt: Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Skolforskningsinstitutet har nu släppt den nya översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Rapporten kommer i två versioner, en för förskola och en för grundskola/gymnasieskola. Läs hela artikeln här!

Rektors pedagogiska ledarskap – En studie om förutsättningar, realisering och förmåga

Syftet med licentiatuppsatsen är att försöka besvara frågan om vad rektors pedagogiska ledarskap innebär för rektor och hur detta kommer till uttryck i ”reflektioner, uppfattningar och föreställningar” om uppdraget samt i deras föreställningar om betingelser för ledarskapet. (pdf) Läs hela artikeln här!

Skolforskningsinstitutet: Smala digitala resurser gör nytta i matte

Digitala lärresurser med tydligt fokus kan höja kunskaperna i matematik, visar en stor utvärdering. Men när det gäller stora kurspaket ses ingen skillnad mot annan undervisning. Läs hela artikeln här!

Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn som har svenska som andraspråk

På förskolan Stallet i Trollhättan har i stort sett alla barn svenska som andraspråk. Hur väl de lyckas lära sig det svenska språket får stor betydelse för deras framtida studier och integrering i samhället. Tillsammans med forskare från Högskolan Väst har ny kunskap utvecklats. Läs hela artikeln här!

Ny forskning visar att appar, modern pedagogik och teknologi gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter

I sin avhandling har Emma Lindeblad undersökt kopplingen mellan så kallad assisterande teknik (applikationer i surfplattor) och självbild samt psykisk hälsa hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Läs hela artikeln här!