Kan stängda skolor hejda coronasmittan?

Danmark och Norge stänger alla skolor. Sverige förbjuder folksamlingar större än 500 personer. USA sätter stopp för besökare från Europa. Finns det vetenskap som visar när sådana åtgärder fungerar (webb-radio)?

Sidan publicerades 2020-03-16 10:45 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Tema: SKOLBIBLIOTEK
  Skolporten nr 2/2020 – ute 6 april

Tema: SKOLBIBLIOTEK

Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Boken om rektorn som gjorde rätt

Med sina ironiska och samtidigt allvarsamma beskrivningar av skolmiljön har lågstadieläraren Roberth Nordin fått tusentals läsare i böcker och på sociala medier.

Skolan kan vara av­görande för flickor med adhd

Svenny Kopp har ägnat stora delar av sitt yrkesliv kring forskning på flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu har hon i en sammanställning uppmärksammat kunskapsutvecklingen kring flickor med adhd under åren 2000–2010. Dessa samlade kunskaper är oerhört viktiga för att dessa flickor ska få adekvat uppmärksamhet, stöd i tid och möjligheter till en likvärdig utbildning.

Undersökande arbetssätt – vem leder det bäst?

Varför lyckas inte dina förändringsinitiativ? Kanske är det dags att byta strategi. Sådant har Viviane Robinson, pedagogikprofessor på Nya Zeeland funderat över.

Mycket att vinna på delat ledarskap

Ett delat ledarskap ställer krav på cheferna – gemensamma värderingar, förtroende för varandra och inbördes prestigelöshet. ”Men om man lyckas så finns det väldigt mycket att vinna på ett delat uppdrag,” säger Marianne Döös, professor emerita vid Stockholms universitet.

With schools closed, kids with disabilities are more vulnerable than ever

About 14% of U.S. public school students receive special education services. And as schools transition from the classroom to the computer, many of those students could get left behind.