Dela:

Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Karin Berg

Skolportens krönikör Karin Berg. Foto: Anna von Brömssen

STRAX EFTER JUL, i flödet av pandeminyheter, dök berättelsen om Biontech upp, företaget som tog fram det första godkända vaccinet mot covid-19. Biontech är ett företag grundat av det äkta paret Ugur Sahin och Özlem Türeci, båda barn till turkiska gästarbetare i Tyskland. När Ugur Sahin var liten blev han av det mycket selekterande tyska skolsystemet hänvisad till att gå den praktiska inriktningen. Redan vid tio års ålder delas alla tyska barn upp i två grupper: De som beräknas ha förmågan att läsa vidare på universitet och de som av skolan anses vara mer praktiskt lagda.

Eftersom Ugur Sahin inte visat prov på akademisk förmåga som tioåring, och kanske för att han är andra generationens invandrare, menade hans lärare att det vore bäst för honom om han läste den praktiska inriktningen. Hade det inte varit för en påstridig granne som lyckades övertyga Sahins lärare om att Sahin skulle få gå den teoretiska inriktningen hade Sahin redan som tioåring dömts till att inte kunna plugga medicin som vuxen.

UNGEFÄR SAMTIDIGT SOM det nya vaccinet rullades ut sjösattes januariöverenskommelsens beslut om att göra det möjligt för enskilda skolor att sätta betyg från fjärde klass om de vill. Betygsivrarna menar att tidiga betyg gör det tydligare för eleverna att förstå vad de kan. Vad de inte talar om är att det också riskerar att stämpla eleverna. Det visar nästan all betygsforskning. Att få stämpeln att du är E i svenska eller A i matte redan när du är tio år kan komma att få betydande inverkan på dina framtida studier och val, trots att betyget du får när du är tio säger ganska lite om vad du kommer klara av när du blir äldre. Forskningen visar att tidiga betyg tenderar att sortera elever så att detta missgynnar framför allt de lågpresterande eleverna och elever från studieovana hem.

Redan i dag sorterar vi våra elever i Sverige utan att tänka så mycket på det. När vi ber våra elever i femman välja språk inför årskurs 6 påverkar det förutsättningarna för hur eleverna ska lyckas som vuxna. Väljer eleverna språk kommer de kunna läsa detta språk hela vägen upp till årskurs tre på gymnasiet och på så vis inkassera viktiga meritpoäng i studentbetyget. Väljer de i stället att förbättra sina engelsk- och svenskkunskaper går de miste om möjligheten till meritpoäng även om valet i sig var klokt utifrån vad eleven just då behövde träna på.

SELEKTIVA SKOLSYSTEM är ett kvitto på ett selektivt samhälle. Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor. Detta eftersom ingen har en aning om vad framtiden har att utvisa. Det är nästan lite otäckt att tänka på hur många innovationer världen gått miste om. För tänk om Ugur Sahins lärare inte hade låtit sig övertygas när Sahin var tio år, om han som barn inte haft den granne han hade, då hade inte Biontech funnits och inte heller deras vaccin. Den insikten, att varje bortsorterat barn bokstavligen är en bortsorterad möjlighet, behöver varje skoldebatt vila på.

Karin Berg är gymnasielärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Hon gör även podden Skolsverige tillsammans med läraren Jacob Möllstam, och bloggar och twittrar under pseudonymen Fröken Bagare.


Artikeln är publicerad i Skolporten nr 2/2021, ute 31/3!

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

PSST. Prenumeranter läser hela arkivet utan kostnad!

Vi har en ny uppdaterad app! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

Sidan publicerades 2021-04-07 09:38 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Karin Berg: Utbildningsskulden som ingen talar om

Pandemin slår hårt mot våra elevers utbildning. Distansundervisningen är, så som den är utformad, nöd-undervisning, och skolans verksamhet är satt under extrem press. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Lärare behöver mer kompetens för att integrera programmering i matte och teknik

Lärare har inte tillräckliga kunskaper för att integrera programmering i ämnesundervisningen i matematik och teknik. Det här får allvarliga konsekvenser för undervisningen, menar Lechen Zhang. 

Vuxenutbildning Webbkonferens

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom vuxenutbildningen. Ta bl.a. del av föreläsningar om tydliggörande pedagogik, estetiska lärprocesser samt språkutvecklande arbetssätt - i mötet med vuxna elever.

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Välkommen till Skolportens webbkonferens för sig som undervisar i matematik på gymnasiet och vux. Här presenterar vi den senaste forskningen och ger praktiska verktyg för undervisningen, välkommen!

Skolportens favorit: Nyckeln till elevernas motivation

Elever som jämför sig med sig själva lyckas bättre än elever som försöker överglänsa sina klasskamrater. Det visar Anders Hofverbergs avhandling om elevers motivation och hur den påverkas av klassrumsklimatet. Nu har avhandlingen valts av lärarpanelen till Skolportens favorit.

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Skolportens favorit: Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det menar Helena Vennberg som forskat om undervisningen i matematik i förskoleklass. Nu har avhandlingen valts till Skolportens favorit.

Med näsa för att läsa

Skolportens magasin har intervjuat dyslexiforskaren Ulrika Wolff om varför tidiga insatser vid läs- och skrivsvårigheter är avgörande.

Med blick för det digitala

"Det digitala ska vara ett komplement". Universitetslektorn Susanne Kjällander forskar om hur den digitala tekniken ska komma små barn till nytta.

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Skolportens favorit: Mot en flexibel kunskapssyn

Läraren och klassrumsmiljön har en stor betydelse för hur kunskapssynen utvecklas. Det visar Maria Lindfors i sin avhandling, som nu valts ut till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Studieteknikpodden

Studieteknik – så lyckas du med dina studier är en podcast som främst vänder sig till dig som studerar på högskola och universitet, men också till dig som pluggar på gymnasiet. Här får du korta tips om studieteknik som du kan använda direkt. Bakom podden står Håkan Fleischer, fil dr i pedagogik och verksam som universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

Lärares undervisning och möjliggörande av elevers lärande

Kajsa Falkner är fil. dr. i pedagogik och sedan 2016 universitetslektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Vid Specialpedagogiska institutionen arbetar hon företrädesvis med undervisning och forskning inom ramen för språk, läs- och skrivutveckling.

Jämställdhetsarbete kräver tid

Ylva Odenbring är fil. dr och universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes bok Barns könade vardag riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.  

Nya vägar för att utbilda fler lärare i Umeå från hösten

Den viktigaste åtgärden för att långsiktigt förbättra situationen i skolan är fler utbildade lärare. Till hösten startar därför Lärarhögskolan vid Umeå universitet ett antal kompletterande pedagogiska utbildningar. Det skriver rektor Lena Gustafsson, prorektor Anders Fällström och Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan på VK Debatt.

Utvecklingsfrågor i fokus för pedagogisk pristagare

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris går i år till Elinor Adenling, universitetslektor vid pedagogiska institutionen i Umeå. Priset är på 30 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets vårpromotion.

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny studie: Media missar i sina rapporter om inkludering i skolan

Barn som far illa, upprörda föräldrar och många starka känslor. Det är en bild av inkludering i skolan som media förmedlat under tio år. ”Egentligen handlar medierapporteringen i dessa fall inte om inkludering, utan om exkludering”, säger Anette Bagger, forskare i specialpedagogik.