Hoppa till sidinnehåll
Barns rätt

Krönika av Karin Berg: Alla elevers rättigheter

Publicerad:2023-10-24
Uppdaterad:2023-10-25
Karin Berg
Skribent:Karin Berg
Skolportens krönikör Karin Berg
Skolportens krönikör Karin Berg. Foto: Emelie Asplund

Regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har nu tagit ytterligare ett steg mot att införa en angiverilag i Sverige. En lag som, om den blir verklighet, kan tvinga lärare att anmäla papperslösa barn till polisen. Enligt de direktiv som utredarna har fått, kan lärare som vägrar att ange sina elever drabbas av konsekvenser. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) hävdar att angiverilagen handlar om att bekämpa det skuggsamhälle som skapas av att människor vistas i landet illegalt. Ett samhälle där människor utnyttjas och barn far illa.

Men är det verkligen att se till alla barns bästa genom att göra skolan till en otrygg plats för de elever som redan är samhällets allra mest utsatta? Historiskt har angiveri en nära koppling till totalitära stater. Vi har alla lärt oss om Stalins angiverisystem i Sovjetunionen och om Hitlers dito under andra världskriget. Det är därför inte konstigt att förslaget om att införa en angiverilag i Sverige mött stort motstånd. För mig känns det snudd på overkligt att jag ska behöva protestera mot ett förslag som vi alla borde inse är ett steg bort från demokratins självklara grundprinciper. Att en svensk regering kan komma på idén att driva frågan visar hur stora förskjutningar som skett i svensk politik de senaste åren.

För bara tre år sedan röstade bland annat de nuvarande regeringspartierna KD och L igenom att barnkonventionen ska gälla som lag i Sverige. Enligt den har alla barn, oavsett laglig status, rätt till utbildning – och lärare har därför skyldighet att främja denna rättighet. Mot den bakgrunden är det motsägelsefullt och direkt olämpligt, om inte olagligt, att regeringen nu vill tvinga lärare att i sin yrkesroll ange elever som vistas illegalt i landet.

Att detta också går emot lärarnas yrkesetik verkar inte heller spela någon roll för vår regering. Lärares etiska riktlinjer är något som alla lärare bör förhålla sig till. Enligt dem ska vi säkerställa att alla elever får den hjälp och det stöd de behöver för att utvecklas och lära sig, oberoende av varför de vistas i landet. Lärarnas yrkesetiska råd slår fast att lärare ska skydda samtliga elever mot skada och trakasserier och har som uppgift att skapa förtroendeingivande relationer.

Troligen skulle angiverilagen, om den blev verklighet, tvinga lärare till civil olydnad genom att vi skulle behöva bryta mot den nya lagen för att skydda våra elever. Att straffa elever för sina föräldrars beslut att stanna olagligt i ett land är orättvist och i strid med principen om att elever inte ska bära ansvar för sina föräldrars handlingar. Det är så självklart att det nästan känns banalt att skriva det. Samtidigt är det allvarligt att det behövs.

Barn är barn, och barn har rätt till utbildning var de än må befinna sig. Det borde vara lika självklart som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Att Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom detta har vi vetat länge, men att regeringens partier väljer denna skuggsida av politiken borde vara alarmerande för alla och envar.

Karin Berg är gymnasielärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Hon gör även podden Skolsverige tillsammans med läraren Jacob Möllstam, och bloggar och twittrar under pseudonymen Fröken Bagare.


Skolporten nr 5/2023.

Krönikan är tidigare publicerad i Skolportens magasin nr 5/2023 – ute 23 oktober 2023

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev