Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Krönika av Karin Berg: Samarbeta kring undervisning

Publicerad:2022-11-08
Uppdaterad:2023-09-15
Karin Berg
Skribent:Karin Berg
Skolportens krönikör Karin Berg
Skolportens krönikör Karin Berg. Foto: Emelie Asplund

”Det är för mycket tid som går åt till möten i skolan i dag” är en vanlig åsikt i våra skolors personalrum. Men det är inte mötena som är för många, utan snarare att det är mötenas innehåll och organisation som alltför sällan möter upp mot verksamhetens behov. När den nya läroplanen skulle införas år 2011 bestämde sig en av mina mer erfarna svensklärarkollegor att gå en utbildning i hur den nya läroplanen var tänkt att fungera. Hon samlade sedan oss övriga kollegor i svenska, och tillsammans läste vi, tolkade och grovplanerade svenskans tre gymnasiekurser utifrån progression och innehåll. Utgångspunkten var att varje lärare ansvarade för detaljplaneringen medan vi tillsammans skapade ramarna, några gemensamma examinationer och sambedömningstillfällen. På så sätt fick de olika kurserna en naturlig progression och samtliga av skolans elever kunde lätt identifiera att kursen i svenska var densamma – oavsett vilken lärare de hade eller vilket program de gick.

Vi fick kämpa för att få gemensam tid att samarbeta, men efter hand såg andra ämneslärare vinsterna vi gjorde, och sakta men säkert insåg även våra rektorer vikten av att vika mötestid till ämneslagsarbetet. Det är genom samarbetet i ämneslaget som jag har fortbildats, formats och utvecklats till den svensklärare jag är i dag. Samtidigt har samarbetet också gjort att jag fått mer tid för att fokusera på själva undervisningen. Det finns ett före och ett efter år 2011. Innan fick jag själv boka teaterbesök, fundera över lämpliga romaner eller tidningsartiklar. Jag var ensam i min planering och betygsättning. Gick jag vilse i ett moment var det upp till mig att åter hitta tillbaka. Numera bokas teaterbesök för hela årskursen, infallsvinklar gällande litteraturen kommer automatiskt och relevant ny kunskap delas inom gruppen. Undervisningen utvecklas och vi hjälps åt. Ramarna för min undervisning är satta, likaså våra gemensamma examinationer, vilket gör att jag har 16 kollegor i ryggen när jag sätter mina betyg. Klagande föräldrar kommer sällan eller aldrig någon vart.

Men trots denna framgångssaga är det fortfarande långt ifrån självklart att skolors mötestid ska läggas på verksamhetens mest centrala syssla – undervisning. Det är lätt att ämnestiden tappas bort i olika delar av det så kallade kvalitetsarbetet. Detta eftersom huvudmän, Skolverket och Skolinspektionen hela tiden hittar på nya krav på olika former av uppföljningar, planer och andra pappersprodukter. Det är så mycket som ska göras bara för att säkerställa att huvudmannen ska kunna visa att den gör det den ska – och det är därför alla dessa möten utan fokus på verksamhetens verkliga behov har kommit till.

När nya kollegor kommer till ossär de ofta imponerade över det ämnesfokus som trots allt råder på vår skola. ”Ni vet inte hur bra ni har det,” brukar de säga. Men vi vet i alla fall tillräckligt för att varje år enträget kräva ordentligt med tid i ämneslaget, för ingen av oss skulle orka med att arbeta själva igen.

Karin Berg är gymnasielärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Hon gör även podden Skolsverige tillsammans med läraren Jacob Möllstam, och bloggar och twittrar under pseudonymen Fröken Bagare.


Omslag Skolporten nr 5 2022
Skolporten nr 5 2022.

Skolportens magasin – ute 25 oktober 2022!

Tema: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Intervju:Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare.

Reportage: Genom att väcka tanken på högskolan tidigt ges även barn från icke-studievana hem en större möjlighet att studera vidare.

Ledarskap: Rektorer är bland de chefer inom offentlig sektor som får kämpa hårdast för att få gehör för ökade resurser.

Förskola: Didaktik och frågor som rör undervisningen är underordnade i förskolan, visar forskning.

Avhandlat: Lärarpanelens favorit blev Malin Jakobssons avhandling om elevers sömn. 

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr*!

*Endast för nya prenumeranter

Prenumerera

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev