Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Lärandet i förskolan sker i stunden

Publicerad:2017-10-25
Uppdaterad:2023-09-01
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

I förskolans vardag flätas omsorg, fostran, lärande och lek ständigt samman. Förskolans lärande sker i nuet och i medvetet samspel mellan pedagoger och barn, menar forskaren Sara Dalgren, vars avhandling valts ut till Skolportens favorit.

Sara Dalgren
Sara Dalgren. Foto: Foto Niclas Fasth

I förskolan sker mycket i stunden. Mer än vad som först är synligt, konstaterar Sara Dalgren, som i sin avhandling utforskat vad som på djupet händer i det sociala samspelet mellan pedagoger och barn i vardagliga rutiner och situationer i förskolan.

Avhandlingen bygger på videoinspelningar från tre olika förskolor med fokus på exempelvis utelek, sång-, läs- och matstunder.

– Jag hade ingen uttalad tanke på vad jag skulle hitta när jag började filma. Men i arbetet med att transkribera och analysera videoinspelningarna blev det väldigt tydligt hur detaljer i socialt samspel kan möjliggöra ett specifikt pedagogiskt fokus i helt vardagliga rutiner, alltså icke-organiserade aktiviteter, säger Sara Dalgren.

I sin avhandling betecknar hon denna ständigt pågående sammanflätning av omsorg, fostran, lek och lärande som förskolans pedagogiska praktik.

I samspel mellan pedagog och barn sker så kallad ”inbäddad undervisning”, där till exempel leken på en gungbräda utvecklas till ett utforskande av fysiska lagar om tyngd och jämvikt, och en förskolelunch rymmer språkstödjande praktik, då pedagogen och barnen kommunicerar multimodalt – alltså med både tal, kropp och föremål.

Avhandlingen ger en lång rad konkreta och detaljrika exempel på situationer – välbekanta för alla förskolepedagoger – som ger möjligheter till lärande, även med de yngre barnen som ännu inte kan prata. Den här typen av meningsfulla vardagssammanhang pekas också ofta ut som ett viktigt sätt för att utveckla barns språk.

– Samtidigt tas det sociala samspelet i förskolan ofta för givet, både i forskning och i praktik, just för att det är så vardagligt. Men precis här skapas också ett lärandeinnehåll utifrån barns perspektiv och förskolepedagogers handlingsberedskap.

Sara Dalgren pekar vidare på att slutna frågor och frågor med förutbestämda svar kan vara utvecklande för barnen.

– Många pedagoger får lära sig att den här typen av frågor helst ska undvikas. Men mina resultat visar att slutna frågor, som ju riktar uppmärksamheten mot något specifikt, kan hjälpa barnen att fokusera.

Hennes avhandling visar också att trots att mycket av förskolans lärande sker i stunden, så är det inte slumpartat. För detta krävs både relationell och situationell förankring, vilket i sin tur förutsätter kompetens och lyhördhet hos förskolepedagogerna.

Sara Dalgren konstaterar slutligen att förskolepedagogiken anses vara otydlig i jämförelse med skolans pedagogik och att förskollärare uppmanas att ”sätta ord på det de gör”, både för sin egen professions och för andras skull.

– Jag hoppas att mina resultat ska bidra till djupare kunskap om hur förskolan faktiskt åstadkommer pedagogisk praktik, men också hur praktiken kan utvecklas.

Av Susanne Sawander

Skolportens favorit

LÄRARPANELENS MOTIVERING: I sin avhandling utforskar Sara Dalgren de vardagliga mötena på förskolan – där lek, lärande och omsorg vävs samman. Konkret och detaljerat definierar hon hur det hon kallar ”inbäddad undervisning” föds ur det sociala samspelet.

Sara Dalgren påvisar det möjligen överraskande, men i praktiken helt klart användbara – att även frågor med förutbestämda svar kan bidra till att fokusera och fungera utvecklande för barnen.

LÄS MER OM LÄRARPANELEN HÄR!


Fakta/Forskare: Sara Dalgren, född 1973, bor i Huddinge.

Avhandling: Att göra pedagogisk praktik tillsammans. Socialt samspel i förskolans vardag.

Bakgrund: Har varit förskollärare i Stockholm i tio år, sedan undervisat på förskollärarutbildningen på Södertörns högskola och är verksam som pedagogisk handledare i ett förskoleområde i Huddinge.

Disputerade i mars 2017 i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Sedan våren 2017 undervisar hon på lärarutbildningen vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.


Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 4 2017!

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumerera

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev