Dela:

Lärarnas samarbete är avgörande

På F–9-skolan Söderporten i Norrköping jobbar man för att göra eleverna redo för ordinarie undervisning i alla ämnen på högst ett år. För att klara det krävs ett tätt samarbete i lärarteamet.

Jilda Sürüp

– Många av de nyanlända barnen har en bra skolbakgrund från sitt gamla hemland, säger läraren Jilda Sürüp.

– De flesta elever som kommit hit tillsammans med sin familj har visserligen varit med om traumatiska händelser, men det märks att de mår bra av att vara i skolan och lära sig, säger läraren Jilda Sürüp. De är motiverade och vill lyckas.

På Söderporten i Norrköping, där Jilda Sürüp arbetar, är nästan alla elever flerspråkiga. Det är ett skäl till att skolan är bra på att ta emot nyanlända elever, menar hon. Här finns lång erfarenhet av att anpassa undervisningen efter elevernas flerspråkighet.

– Mycket handlar om vilken attityd vi som lärare har, säger Jilda Sürüp. Barn är kloka, de märker fort hur vi ser på deras språktillgångar. Det är viktigt att se alla deras språk som resurser, och ge dem möjlighet att använda alla sina språk för att ta till sig ämnesundervisning och språkundervisning.

Efter en kort tid, max två månader, vid kommunens mottagningsenhet, kommer nyanlända elever till Söderportens förberedelseverksamhet, Internationella gruppen. Jilda Sürüp är lärare där i årskurs 7–9.

– Hur länge eleverna stannar i Internationella gruppen beror på deras språk- och ämneskunskaper, säger Jilda Sürüp. Vissa stannar bara ett halvår. Ambitionen är att slussa ut alla inom ett år, om det inte föreligger särskilda skäl. Det är mycket vi ska hinna på det året – vi ska förbereda eleverna så att de kan hänga med i undervisningen i alla ämnen.

För att klara utmaningen krävs mycket samarbete i Internationella gruppens lärarteam. Ämneslärare, SVA-lärare och modersmålslärare koordinerar sitt arbete, så att det som ämnesläraren tar upp återkommer i både svensk- och modersmålsundervisningen.

– Det gör stor skillnad att arbeta på det sättet, säger Jilda Sürüp. Jag märker att eleverna kommer till mina lektioner i till exempel SO med mycket mer förförståelse, vilket gör att vi kan gå framåt fortare.

Samarbetet med kollegerna leder samtidigt till ett kollegialt lärande i lärarteamet och att undervisningen utvecklas, konstaterar hon.

Utöver sitt ordinarie arbete vid Söderporten är Jilda Sürüp även förstelärare, med uppdrag att coacha lärare vid andra skolor i kommunen i undervisning för nyanlända.

– De har många frågor om allt från organisation till läromedel, och det finns sällan enkla svar. Det viktigaste är inte vilka läromedel du har, utan att du vågar pröva nya arbetssätt, vågar riskera att misslyckas. Det gäller att jobba väldigt medvetet med språket. Själv arbetar jag utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där genrepedagogik och cirkelmodellen är viktiga nyckelord.

För nyanlända som kommer in sent i grundskolan är det tufft, konstaterar Jilda Sürüp. Många av dem går ut utan fullständiga betyg och kan inte gå raka vägen in på gymnasiet.

– Men vi strävar efter att de inte ska behöva gå gymnasiets språkintroduktionsprogram. Eleverna upplever det ibland som ett bakslag. Tänk dig att ha gått grundskolans förberedelseklass, blivit insläppt i ordinarie ämnesundervisning – men sedan på nytt bli bortsorterad när det är dags för gymnasiet.

Ett kompletterande tionde år i grundskolan för dem som behöver det vore en bättre idé, menar hon. Kommunen har hört av sig till skolan med en sådan förfrågan, och Jilda Sürüp tror att det skulle passa flera av de nyanlända elever som går ut nian i vår.

– Jag tror att det vore ett bra sätt. Många av de här barnen har en bra skolbakgrund från sitt gamla hemland. Vissa har faktiskt betydligt bättre ämneskunskaper än jämnåriga svenska barn.

Av Anders Nilsson

Foto: Fredrik Schlyter

____
Läs mer:

Stärk språket – stärk lärandet: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet, av Pauline Gibbons
Lyft språket – lyft tänkandet. Språk och lärande, av Pauline Gibbons
Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken, av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring
Learning to write, reading to learn, av J.R. Martin och David Rose

Artikeln är tidigare publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 2 2015, beställ ditt ex här!

Omslag Skolporten 4 2015 megameny

Nytt nr av Skolportens forskningsmagasin – ute nu!

Inte redan prenumerant? Prenumerera här! 

Sidan publicerades 2015-04-11 11:58 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2015-11-11 13:08 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Bättre svenska med genrepedagogik

På Grimstaskolan i Vällingby arbetar lärarna med genrepedagogik för att hjälpa både nyanlända elever och andra elever med svenska som andraspråk till bättre skolresultat.

Vägar till ett bättre mottagande

En bra start är nyckeln till en lyckad skolgång för nyanlända elever. Goda exempel visar vägen.

Podcast: Så fungerar TMO, traumamedveten omsorg

Lyssna på ett nytt avsnitt av Skolverkspodden som handlar om hur traumamedveten omsorg, TMO kan vara till hjälp för alla som möter barn och unga i och utanför skolan. Avsnitt från både förskola och gymnasieskola. Lyssna på ett nytt avsnitt av vår podd. (webb-radio)

Forskning: Svårigheter som följer när elever plagierar varandra

Att elever hjälps åt med individuella inlämningsuppgifter försvårar både lärares bedömningar och möjligheter att fånga upp elever i behov av stöd. ”Lärarna reagerade med bestörtning på omfattningen av detta,” säger Charlotta Rönn, doktorand vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Säkerhet och krisberedskap vid ett förändrat omvärldsläge

Förskolan och skolan är en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt att den, så långt det är möjligt, pågår som vanligt vid olika typer av kriser. Här finns information om hur du kan förbereda din verksamhet vid olika händelser av kris.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

Barnens värmestress kartläggs på skolgården: ”Överhettade när de leker”

Kan små barn bli stressade av värme? Just nu pågår unik forskning i Göteborg där förskolebarn springer runt med pulsmätare och GPS för att ge svar på den frågan.

Om undervisning på distans i de nordiska länderna under covid-19-pandemin

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag.

Framgångsrika skolbibliotekarier – så tar de plats och gör skillnad

Skolbibliotek kan spela en mycket viktig roll för elever, lärare och hela skolans utveckling. Så, hur gör de bibliotekarier som är särskilt framgångsrika? Det visar Ulrika Centerwall i sin doktorsavhandling.

Skolinspektionens sanktioner träffar bredvid målet

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen. Men leder den här granskningen till en bättre skola i Sverige?

”Skolframgång för alla kräver att pengarna hamnar rätt”

Skolans finansiering, ständiga effektiviseringar och skolkoncernernas expansion bidrar till den ökande segregationen i skolsystemet och drabbar utsatta elever särskilt mycket. Det skriver Linnea Lindquist, biträdande rektor, och Boel Vallgårda, aktiv i Nätverket för en likvärdig skola, i ett debattinlägg.

Tonåringars sömnproblem måste tas på allvar

Att somna lugnt och sova gott är ingen självklarhet. Många människor, och i synnerhet många tonåringar, ligger klarvakna under dygnets mörka timmar. Doktorand Gita Hedin menar att vi måste prata mer med ungdomar om sömn, och om hur vi på bästa sätt kan stödja dem att sova bättre.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

5 tips: Sådan undgår du udbrændthed på jobbet

Udbrændthed er et alvorligt problem, som fortjener al vores opmærksomhed, skriver forsker. Særligt udfordrede grupper under pandemien var lærere og sundhedspersonale.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.