Skolportens lärarpanel lyfter forskning

– Skolportens lärarpanel vidgar vyerna inom skolforskningen, säger Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, om lärarpanelens betydelse.

Det var för att skapa nytta för skolan och förskolan som lärarpanelen fick sitt uppdrag för drygt 10 år sedan. Lärarpanelen har funnits i sin nuvarande form sedan Skolportens magasin år 2008 började ges ut under det dåvarande namnet Magasin 360.

Till varje nummer av tidningen väljer panelen ut den mest läsvärda doktorsavhandlingen – en favorit – bland de avhandlingar som senast publicerats på Skolportens webbplats.

KRITERIERNA FÖR att lärarpanelen ska välja en favoritavhandling är lika enkla som givna: Forskningen ska ha praktisk relevans, den ska bidra till läraryrkets professionalisering och avhandlingen ska vara skriven på ett lättillgängligt språk.

Att lärarpanelen gör detta urval av Skolportens favorit systematiskt och regelbundet är ett viktigt bidrag på många sätt, poängterar Elisabet Nihlfors:

– Ofta fastnar vi i våra egna ämnen, söker det vi redan känner till. Lärarpanelen bidrar till att lyfta blicken och upptäcka skolforskning utanför sitt eget område. Det är en fin service både till oss forskare men framför allt till praktiserande lärare.

Elisabet Nihlfors får medhåll av sin kollega i Göteborg, Mikael Alexandersson, som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han har följt lärarpanelen sedan starten.

– Att välja ut en favorit är ett galant upplägg som gör det enkelt att följa svensk skolforskning, vilket jag har stor nytta av i mitt eget arbete, säger Mikael Alexandersson, som också har varit handledare till flera som blivit utvalda till Skolportens favorit:

– Det är både en ära och en fantastisk möjlighet att nå ut med sin forskning.

Av Susanne Sawander

Läs mer om Skolportens lärarpanel på Skolporten.se/lararpanelen 


Artikeln är tidigare publicerad i den årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning 2017. Den sammanställer förra årets avhandlingar inom utbildningsvetenskaplig forskning och följer med Skolporten nr 2/2018.

Skolportens lärarpanel 10 år


I appen Skolporten läser du bilagan Pedagogisk forskning utan kostnad!
Skolportens app laddar du enkelt ner i App Store eller Google Play!


RELATERAT

Katharina Jacobsson. Foto: Emelie Asplund.

En forskningsbaserad strategi är ingen garanti för att skolutveckling sker. Egna initiativ, till och med konflikter kan vara det som aktiverar processer, konstaterar Katharina Jacobsson, som skrivit 2017 års mest lästa avhandling på Skolporten.se.

Läs intervjun med forskaren Katharina Jacobsson som skrev den mest lästa avhandlingen 2017 här!

Sidan publicerades 2018-05-09 15:05 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-05-14 15:13 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Matematik inom vuxenutbildningen, 24 okt 2018

Skolportens temadag är speciellt framtagen för dig som undervisar i matematik inom vuxenutbildningen. Dagen innehåller både praktiska klassrumsnära inslag och teoretiska bidrag för att inspirera dig i ditt arbete. Här får du möjlighet att under en dag ta del av föreläsningar med vuxenutbildning som ramverk och matematik i fokus!

Vuxenutbildning i fokus, 23 okt i Stockholm

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana.

Sveriges skolgårdar krymper!

Skolgården är en central utemiljö för barn och unga. Att ha tillgång till en kvalitativ utemiljö på skolgården eller i närheten av den, är viktigt för barns lek, lärande och hälsa.

Jan Lenander: En mer rationell diskussion om skolan

Den aktuella skoldebatten präglas av förödande kritik av betygssystemet. Lärare har arbetat med olika betygskriterier i nästan ett sekel och diskuterat dess utformning. Trots lärares erfarenheter har våra skolmyndigheter på sin egen kammare suttit och hittat på värdeord som kan tolkas på helt olika sätt.

Gemensamt arbetssätt skapar delaktighet

På Sörböleskolan i Skellefteå arbetar Svea med samma sak som klasskamraterna, men på sin nivå. Det går bra eftersom alla i arbetslaget har gedigen yrkeskompetens och är öppna för nya arbetssätt.

Så blir ett barnbibliotek om barn själva får bestämma

När den nya barnavdelningen på Malmö stadsbibliotek skulle utformas var barnen delaktiga i processen. Forskare från Centrum för konsumtionsvetenskap följde arbetet och har utvecklat en modell för delaktighet.

K12 students print their future

In a Washington state school district, students must learn 3D printing to enroll in a Boeing manufacturing program as students nationwide are increasingly using the technology. Christopher Nesmith, career and technical education director with the district, describes the technology as a ”regular part of the curriculum.”

How bringing trampolines into schools could improve literacy results

Educators and therapists at a small Australian school serving students with special needs are using a trampoline and swing set to help students regulate their behavior through exercise. When students return to their mainstream schools, they can use the outdoor playground, indoor exercise equipment or fidget tools for the same purpose.

Texas shooting renews debate about American school design

The design of US schools is in the spotlight following the latest shooting at a Texas high school. Texas Lieutenant Governor Dan Patrick said the state’s schools have too many exits and entrances, which make them vulnerable to attacks.

Two studies point to the power of teacher-student relationships to boost learning

Two recent studies link student-teacher relationships to students’ academic outcomes. Roland Fryer of Harvard University in one study found that elementary students who were taught by different specialists – instead of having the same teacher who knew them well across most subjects – had lower scores in math and reading.

3 great tips for experiential learning

Experiential learning can help engage students, suggests Shawna Stueck, an elementary-school teacher at an online public school. In this article, she writes about three strategies for integrating experiential learning, including letting students lead and make more choices in the classroom.

4 digital tools for teacher mentors

Digital tools can help seasoned teachers mentor first-year educators, asserts instructional technology coordinator Claudio Zavala Jr. In this blog post, Zavala suggests four digital tools to support new teachers with critiques, communication and demonstrations

Ta dig tid att förundras

Det räcker inte med att flåsa på löpbandet, och göra yoga för att må bra. Vi behöver också ge vår själ lite utmaning på det existentiella gymmet. Det menar Cecilia Melder, forskare och universitetslektor som skrivit en avhandling i, just det, existentiell hälsa.

Stress över otillräcklighet

Många lärare känner frustration och otillräcklighet i arbetet med att inkludera elever med beteendeproblem. De ägnar mycket tid åt att försöka fostra, på bekostnad av undervisningen. Resultatet blir att både eleverna själva och deras klasskompisar blir lidande. Detta visar en avhandling från Mittuniversitetet.

Samarbete gjorde Pokémon Go poppis

Sommaren 2016 blev spelet Pokémon Go väldigt populärt. Forskare vid Luleå tekniska universitet har studerat vilka faktorer som gjorde att det blev så och kommit fram till att det inte handlade om tävling, utan om samarbete.

Ny syn på leken

Leken är ett pedagogiskt verktyg, ett lärtillfälle. Detta visste fritidspedagogerna på Grebyskolan i Norrköping, men genom aktionsforskning ville de lära sig hur de kan använda leken mer medvetet.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Engagerade vuxna ökar små barns inlevelseförmåga

För att människor ska fungera socialt är det viktigt att kunna förstå andras perspektiv. Forskare är oeniga om när barn utvecklar den inlevelseförmågan. Många anser att det sker först i fyraårsåldern, men forskning vid Lunds universitet visar att barn kan visa denna förmåga tidigare – om de upplever situationerna tillsammans med engagerade vuxna.

Vad lär sig eleverna av din undervisning?

Mei Kuin Lais forskning visar att elever inte alltid lär sig vad läraren tänkt av undervisningen. Hon betonar vikten av att samla in och studera data från det egna klassrummet för att undersöka vad eleverna de facto lär sig.

Why teens should understand their own brains (and why their teachers should, too!)

Human brains are still developing throughout our teenage and early adult years. Knowing more about the way they work can teach us about how schools can work, too.

Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken

Problemlösning är en viktig matematisk aktivitet som barnen utför i legoleken och en förutsättning för matematisk utveckling. För att barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla denna matematiska aktivitet behövs det matematisk kompetent förskolepersonal som är närvarande och deltagande i barns lekaktiviteter som kan stötta och utveckla barns problemlösande, menar Anders Albinsson, LiU.

6 tips for picking the right projection tech

Choosing interactive projection technology is an important decision that can affect students’ learning environment and their collaborative activities, writes Chad Lewis, director of technology at Tampa Preparatory School. Lewis explains how his school used a six-question criterion to evaluate projection technology, considering both compatibility and student needs.