Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Lärarpanelens favorit: ”Mobilförbud är inte rätt väg att gå”

Publicerad:2023-04-04
Uppdaterad:2023-09-15
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som forskat om högstadie- och gymnasieelevers användning av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Anita Grigic Magnusson.
Anita Grigic Magnusson. Foto Fredrik Jalhed

Under Anita Grigic Magnussons första år som SO-lärare började elevernas mobiltelefoner ta allt större plats i klassrummet. Hennes uppfattning var att mobilerna inte fyllde någon funktion i skolan. Men så blev hon nyfiken på vad eleverna egentligen gör med dem. Därför blev fokus i hennes forskning elevernas egna resonemang om hur de använder mobiltelefoner i klassrummet. Det visade sig att eleverna är väldigt medvetna om svårigheterna att hantera mobilen och att de efterfrågar riktlinjer för hur de ska använda den.

– I brist på stöd från lärare utvecklar eleverna egna regler kring när det är okej att använda mobilen och när det absolut inte är det. De väver också in sin privata användning av telefonerna i sitt lärande. Det tyckte jag var spännande.

I avhandlingen undersöker hon även hur det gick när ett lärarlag på bygg- och konstruktionsprogrammet på gymnasiet införde ett mobilförbud. Resultaten visar att lärarna inte var riktigt medvetna om vilken roll elevernas mobiler har i klassrummet och hur integrerade de är i undervisningen. När telefonerna inte längre fanns tillgängliga så blev det helt enkelt ett problem. Eleverna behövde kunna ta före- och efterbilder i bygghallen, snabbt beräkna arean och skriva anteckningar. Det fungerade inte lika bra med en dator.

– Vare sig vi har ett förbud eller inte mot mobiltelefonen så finns den redan i skolan – den har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande. När skolans datorer inte fungerar eller när eleverna har glömt datorn hemma så finns mobiltelefonen alltid tillgänglig.

Tvärtemot det som brukar lyftas fram i den allmänna debatten visar Anita Grigic Magnussons forskning att mobiltelefonen till och med kan ha en lugnande effekt i klassrummet. Den används i undervisningens ”mellanrum”, när elever väntar på hjälp eller på nästa uppgift. Ett mobilförbud däremot skapar konflikter och är svårt att hantera. Men, konstaterar hon, det ger både lärare och rektorer större mandat. Både att ha mobilfritt och att faktiskt använda telefonen för undervisningsrelaterade syften.

Anita Grigic Magnusson har beskyllts för att vara positiv till mobilanvändning i skolan. Det är hon inte, men hon tycker det är viktigt att lyfta fram att det inte handlar om telefonen i sig.

– Det stora problemet, om man ser det som ett problem, är att vi har uppkopplade klassrum – det är det vi behöver förhålla oss till. Mobilerna är redan på plats i skolan, och vi måste lära oss att hantera det. Vad min och tidigare forskning visar är att ett förbud inte verkar vara rätt väg att gå. Det får inte den effekt vi vill ha.

Med sin forskning hoppas hon kunna bidra med lite mer nyanserad kunskap till lärare, elever och föräldrar.

Foto Fredrik Jalhed


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”Anita Grigic Magnussons avhandling diskuterar olika perspektiv på mobiltelefoner i klassrummet – en komplex fråga som lärare möter dagligen i sin vardag. Avhandlingen belyser hur förbud helt enkelt inte fungerar eftersom mobiltelefonen redan utgör en del av skolans infrastruktur för lärande.”

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Anita Grigic Magnusson

Bakgrund: Lärarexamen mot grundskolans senare år i samhällskunskap, historia och religion. Arbetat som både mellanstadie- och högstadielärare. Arbetar just nu som utvecklingsledare och systemförvaltare i grundskoleförvaltningen Göteborgs stad, och är adjungerad lektor och forskare vid institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet

Avhandling:Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan. Elevers och lärares perspektiv

Disputerade: 2 december 2022 vid Göteborgs universitet


Artikeln är tidigare publicerad i Skolporten nr 2/2023. 

Skolporten nr 2 2023
Skolporten nr 2/2023.

Skolportens magasin nr 2/2023 – ute 31 mars 2023

TEMA: Ämnesövergripande undervisning.

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumerera

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev