Dela:

Lärarpanelens favorit: ”Mobilförbud är inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som forskat om högstadie- och gymnasieelevers användning av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Anita Grigic Magnusson.

Anita Grigic Magnusson. Foto Fredrik Jalhed

Under Anita Grigic Magnussons första år som SO-lärare började elevernas mobiltelefoner ta allt större plats i klassrummet. Hennes uppfattning var att mobilerna inte fyllde någon funktion i skolan. Men så blev hon nyfiken på vad eleverna egentligen gör med dem. Därför blev fokus i hennes forskning elevernas egna resonemang om hur de använder mobiltelefoner i klassrummet. Det visade sig att eleverna är väldigt medvetna om svårigheterna att hantera mobilen och att de efterfrågar riktlinjer för hur de ska använda den.

– I brist på stöd från lärare utvecklar eleverna egna regler kring när det är okej att använda mobilen och när det absolut inte är det. De väver också in sin privata användning av telefonerna i sitt lärande. Det tyckte jag var spännande.

I avhandlingen undersöker hon även hur det gick när ett lärarlag på bygg- och konstruktionsprogrammet på gymnasiet införde ett mobilförbud. Resultaten visar att lärarna inte var riktigt medvetna om vilken roll elevernas mobiler har i klassrummet och hur integrerade de är i undervisningen. När telefonerna inte längre fanns tillgängliga så blev det helt enkelt ett problem. Eleverna behövde kunna ta före- och efterbilder i bygghallen, snabbt beräkna arean och skriva anteckningar. Det fungerade inte lika bra med en dator.

– Vare sig vi har ett förbud eller inte mot mobiltelefonen så finns den redan i skolan – den har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande. När skolans datorer inte fungerar eller när eleverna har glömt datorn hemma så finns mobiltelefonen alltid tillgänglig.

Tvärtemot det som brukar lyftas fram i den allmänna debatten visar Anita Grigic Magnussons forskning att mobiltelefonen till och med kan ha en lugnande effekt i klassrummet. Den används i undervisningens ”mellanrum”, när elever väntar på hjälp eller på nästa uppgift. Ett mobilförbud däremot skapar konflikter och är svårt att hantera. Men, konstaterar hon, det ger både lärare och rektorer större mandat. Både att ha mobilfritt och att faktiskt använda telefonen för undervisningsrelaterade syften.

Anita Grigic Magnusson har beskyllts för att vara positiv till mobilanvändning i skolan. Det är hon inte, men hon tycker det är viktigt att lyfta fram att det inte handlar om telefonen i sig.

– Det stora problemet, om man ser det som ett problem, är att vi har uppkopplade klassrum – det är det vi behöver förhålla oss till. Mobilerna är redan på plats i skolan, och vi måste lära oss att hantera det. Vad min och tidigare forskning visar är att ett förbud inte verkar vara rätt väg att gå. Det får inte den effekt vi vill ha.

Med sin forskning hoppas hon kunna bidra med lite mer nyanserad kunskap till lärare, elever och föräldrar.

Av Åsa Lasson

Foto Fredrik Jalhed


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”Anita Grigic Magnussons avhandling diskuterar olika perspektiv på mobiltelefoner i klassrummet – en komplex fråga som lärare möter dagligen i sin vardag. Avhandlingen belyser hur förbud helt enkelt inte fungerar eftersom mobiltelefonen redan utgör en del av skolans infrastruktur för lärande.”

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Anita Grigic Magnusson

Bakgrund: Lärarexamen mot grundskolans senare år i samhällskunskap, historia och religion. Arbetat som både mellanstadie- och högstadielärare. Arbetar just nu som utvecklingsledare och systemförvaltare i grundskoleförvaltningen Göteborgs stad, och är adjungerad lektor och forskare vid institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet

Avhandling: Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan. Elevers och lärares perspektiv

Disputerade: 2 december 2022 vid Göteborgs universitet


Artikeln är tidigare publicerad i Skolporten nr 2/2023. 

Skolporten nr 2 2023

Skolporten nr 2/2023.

Skolportens magasin nr 2/2023 – ute 31 mars 2023

TEMA: Ämnesövergripande undervisning.

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

Sidan publicerades 2023-04-04 14:51 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-04-05 10:14 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ökat fokus på undervisningens innehåll

Att systematiskt analysera den egna undervisningen lägger grunden för en mer inkluderande undervisning. Det visar Balli Lelinge i sin avhandling som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Krönika av Karin Berg: Samarbeta kring undervisning

Vi fick kämpa för att få gemensam tid att samarbeta, men efter hand såg andra ämneslärare vinsterna vi gjorde och sakta men säkert insåg även våra rektorer vikten av att vika mötestid till ämneslagsarbetet. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

”Det är omöjligt att tänka utan faktakunskaper”

Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna genom att förmedla vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare.

Unga önskar mer kunskap om sömn

Skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en främjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. Det säger Malin Jakobsson, som forskat om högstadieelevers sömnvanor och som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Krönika: Att blotta eller inte blotta sig

För att vi ska vara beredda att blotta oss krävs att vi upplever en grundläggande trygghet inför varandra. Skolans chefer och ledare har en nyckelroll när det gäller att skapa förutsättningar för en sådan trygghet, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare.

Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. Boka din plats idag till lägsta pris!

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 30 november–1 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–12 januari. Boka din plats till lägsta pris idag!

Skolbibliotek

Välkommen till årets konferens för dig som leder eller arbetar i skolbibliotek. Ta del av den senaste forskningen, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 25–26 april eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 2–23 maj. JUST NU! Sista-minuten-erbjudande. Ange bokningskoden KAMPANJ15 vid bokning och få 15% rabatt.

Organisera för skolbibliotek i undervisningen

Skolbiblioteket kan stärka i elevers utbildning och bidra till att kompensera för elevers olika förutsättningar. För att det ska vara möjligt behöver man bemanna med rätt kompetens. Skolbibliotekarier och lärare behöver kunna arbeta tillsammans.

”I skolbiblioteket bygger vi lärmiljöer tillsammans med eleverna”

I skolbiblioteket på Rosengårdsskolan lyser nedsmutsning och klotter med sin frånvaro, ingen tycker att det är kul att förstöra något som kompisarna skapat. Genom värdegrundsarbete, elevinflytande och samverkan har eleverna kunnat forma sitt eget skolbibliotek.

Så läser du en avhandling

Akademiska texter kan upplevas som svåra att ta till sig, inte minst doktorsavhandlingar. Här kommer några tips på hur du kan läsa en avhandling på ett effektivt sätt.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Ett skolbibliotek för läsning och lärande

Redan efter examen visste skolbibliotekarie Tehres Lindskog Boström att hon ville arbeta på ett skolbibliotek. På Thorildsplans gymnasium samarbetar hon med lärarna för att ge eleverna informationskompetens, tillgång till skolbibliotekets alla resurser och lust att läsa.

Hur förebygger skolan kränkningar?

I en ny bok beskriver Ylva Odenbring, forskare vid Göteborgs universitet, hur lärare och skolledare kan förebygga våld i skolvardagen. "Framför allt behövs fler vuxna i skolan och fler vuxna som rör sig i korridorerna", säger hon.

Olika tillsammans

Både lärare och elever vann på att individanpassningar togs bort på Södermalmsskolan i Stockholm.

Med näsa för att läsa

Skolportens magasin har intervjuat dyslexiforskaren Ulrika Wolff om varför tidiga insatser vid läs- och skrivsvårigheter är avgörande.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser