Dela:

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

Bättre läsning banade väg för en lugnare skolmiljö och högre kunskapsresultat. Linnea Lindquist lät sina lärare prova nya arbetssätt, och tillsammans har de nu vänt en negativ utveckling på Hammarkullsskolan.

– Att det var så stökigt i skolan berodde bland annat på att det uppstod missförstånd mellan eleverna, och det i sin tur handlade ofta om språket. För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska, säger Linnea Lindquist, biträdande rektor på den kommunala F–3-skolan i Hammarkullen, ett särskilt utsatt område i Göteborg.

Hon är aktuell med boken ”Att vända en skola. En rektors erfarenheter”, som Gothia Kompetens gav ut tidigare år.

– För några år sedan insåg vi att vi måste bli en läsande skola för att kunna vända de svaga resultaten.

Ett steg på vägen var att erbjuda alla lärare i förskoleklass att vidareutbilda sig till grundskollärare. Några tog chansen och kan nu följa barnen hela vägen från förskoleklass till årskurs 3.

– Eleverna blir tryggare när de får ha samma lärare i fyra år. Även om vi inte kan påverka vad som händer när de slutat hos oss så ska de ha fått goda förutsättningar för sin fortsatta skolkarriär, säger Linnea Lindquist.

Som skolledare vill hon freda lärarna från påbud uppifrån och istället få dem att ta egna initiativ.

– Två lärare ville testa att ta bort förmiddagsrasten. Jag sa aldrig i livet, barnen orkar inte om de inte får rast. Men lärarna stod på sig och fick prova en termin.

Det ledde till mer undervisning i block, från kvart över åtta till elva. Försöket visade sig ge gott resultat.

– Eleverna befäster sina kunskaper snabbare när de får jobba länge med ett ämne.

Linnea Lindquist hoppas att den nya boken ska få rektorer att tänka nytt kring bland annat schemaläggning och hur man organiserar undervisningen. Boken är både tänkt att vara användarvänlig och ge inspiration.

Hon är även en flitig skoldebattör och delar regelbundet med sig av sina åsikter på bloggen Rektor Linnea.

– Det finns många systemfel att ta tag i. Vi har ett skolsystem som läcker pengar som ett såll, ett orättvist skolval och en etableringsrätt för skolföretag som strider mot kommunernas självbestämmanderätt. Skolaktiebolagen måste förpassas till historien.

Borde rektorer vara mer aktiva i skoldebatten?

– Ja absolut, om man som skolledare hamnar i en situation där man inte kan uppfylla skollagens intentioner måste man säga ifrån.

Av Torbjörn Tenfält


Artikeln är tidigare publicerad i Skolporten nr 3/2023. 

Skolporten nr 3/2023.

Skolportens magasin nr 3/2023 – ute 12 maj 2023

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förebygga våld och brott i skolan.

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

Sidan publicerades 2023-05-23 15:44 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-05-31 12:15 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samlad läsdag stärker elevers läsförmåga

Cecilia Jalkebo har undersökt hur elevernas läsförmåga och motivation till läsning utvecklas av att en svensklektion i veckan helt ägnas åt läsning och be­arbetning av gemensamma skönlitterära böcker.

Lässvårigheter på mellanstadiet finns kvar på högstadiet

Karin Stenlunds forskning visar att elever som har lässvårigheter i årskurs 4 ofta har det även i slutet av högstadiet. Därför behövs fortsatt läsundervisning under hela mellanstadiet och högstadiet, säger hon.

Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. Boka din plats idag till lägsta pris!

Mindre utrymme för kreativitet i svenskundervisningen

Lärare vill utveckla elevernas läsande, väcka deras läslust och arbeta mer kreativt. Men trycket utifrån leder till en undervisning som fokuserar på kunskapsmätning och bedömning, visar Maria Larsson i sin avhandling.

Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk! Delta på plats i Stockholm 12–13 oktober, eller se inspelade föreläsningar via vår webbkonferens 19 okt–16 nov. Boka din plats till lägsta pris idag!

Här kan NPF-elever få stöd

Forskning visar att folkhögskolan är bra på att möta elever med tidigare skolmisslyckanden. På Sundsgårdens folkhögskola strax utanför Helsingborg får elever med NPF nya möjligheter.

Hur kan skolan stötta pojkarna?

Fredrik Zimmerman, universitetslektor i pedagogik, gör upp med teorin om att pojkar lyckas sämre i skolan på grund av en antipluggkultur. "Om pojkar får det pedagogiska stöd de behöver så gör de sina uppgifter", säger han.

Lärarpanelens favorit: ”Mobilförbud är inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson, vars avhandling nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Krönika av Karin Berg: Frågan om en kulturkanon är felställd

Gör bemannade skolbibliotek obligatoriska, återinför litteraturhistoria som ämne och uppgradera svensklärarutbildningen – så ska politikerna nog få se att både den litterära bildningen och vår kulturkanon skapas och etableras helt organiskt. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs! Läs! Läs!

Svenska barn och ungdomar läser allt mindre. Svenskläraren Fredrik Sandström på Gäddgårdsskolan i Arboga brinner för att öka läsintresset hos eleverna.

”Vi behöver veta mer om vad lobbyism gör med svensk skola”

Under de senaste tre decennierna har den svenska skolan genomgått en internationellt och historiskt unik ekonomisering och marknadisering. Inget land i världen har gått så långt i att marknadisera sitt skolsystem, skriver Jakob Billmayer, universitetslektor i pedagogik vid Malmö universitet.

Mindre gissande med datadrivet arbetssätt

Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera? I de frågorna tog drygt 100 lärare, rektorer och skolchefer avstamp när de inledde FoU-programmet Datadriven Skolförbättring. Efter tre år gissar de mindre, är mer självkritiska och agerar mer medvetet än tidigare.

AI i skolan – fusk eller verklighetsanpassning?

Den senaste tiden har debatten inom skolan varit intensiv vad gäller användandet av AI i klassrummet. Är det fusk eller inte? Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, menar att frågan är felställd och att fokus i stället bör ligga på hur tekniken kan bidra till elevernas lärande.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Lärarstiftelsen delar ut 620 000 kr till innovativa undervisningmetoder

Ett av Lärarstiftelsens största stipendier är Innovativt lärande. Det delas ut årligen i syfte ge lärare möjlighet att utveckla undervisningen på ett nytt och innovativt sätt. Nu är 2023 års stipendiater utsedda. Rekordmånga projekt har tilldelats medel från Lärarstiftelsen på totalt 620 000 kr.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser