Mer forskning om tillgänglig läsning behövs

Tvärvetenskaplig forskning och kritiska studier av tillgängliga medier behövs. Det visar en färsk genomgång av de senaste tjugo årens forskning om användningen av tillgängliga medier.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-10-09 10:27 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Christer Fritzell: Pedagogikkritik en riskfri debattsport

Att pedagogiken som disciplin behöver utveckla sin teoretiska förklaringskraft och praktiska giltighet är en fråga som tagits upp tidigare inom fältet. Men den pedagogikkritik som idag formuleras på debattsidorna går i riktning mot manipulativt politiserad ideologi, avdemokratisering av skolan och obelagda påståenden, även i de fall kritiken framförs av forskare. Läs hela artikeln här!

David Didau: Om kärlek till lärandet

Vår fysiska hälsa formas av arv och miljö och sätter begränsningar för vad vi kan prestera, men den som uppskattar fysisk träning kan övervinna och flytta fram dessa gränser. På motsvarande sätt förhåller det sig med vår intelligens, där en kärlek till lärande kan öka vår kognitiva kapacitet. Här har skolan en viktig roll. Läs hela artikeln här!

Fördelen med autism

De studerar extraordinära hjärnor. Möt forskarna som fokuserar på autismspektrumets styrkor. Läs hela artikeln här!

Forskning: 3 av 4 lärare saknar kunskap om NPF

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie. Läs hela artikeln här!

Hon ger nyanlända en rakare väg till språket

Marie Rödemark var sämst i skolan på franska. I dag är hon en av författarna till läroböcker i språket. Nu har hon utvecklat ett utbildningsmaterial för nyanlända som ska lära sig svenska. Läs hela artikeln här!

Framgångsrikt forskningsprojekt ska inspirera matematiklärare

Matematiklärare i Norrköping och Linköping har samarbetat med forskare från Linköpings universitet i syfte att stärka inlärning och undervisning i matematik. I en utvärdering har projektet fått goda resultat, bland annat för att samarbetet gett lärare redskap som kunnat användas direkt i klassrummet. Läs hela artikeln här!

Satsa på det som ­verkligen motiverar

Högre lön eller mer inflytande – vad är effektivast för att vi ska utföra stordåd på jobbet? Lär dig förstå vad som skapar riktig ­motivation för dina medarbetare. Läs hela artikeln här!

Faktorer som avgör skolprestation ses redan i förskolan

Barn med koncentrationssvårigheter i förskolan har en ökad risk att prestera sämre i skolämnen. Det visar nya rön från Sofiastudien vid Karlstads universitet. Läs hela artikeln här!

How reading novels in math class can strengthen student engagement

Integrating stories with math class in middle and high school can help students see the relevance and excitement of problem-solving. Läs hela artikeln här!

Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas

Vänta inte till förskoleklass! Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University, visar Madeleine Sjöman att barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre samt lär sig och utvecklas mer. Läs hela artikeln här!

Sömnbrist stör vår utveckling

Sömnbrist påverkar vår förmåga att prestera och utvecklas, visar forskning från Uppsala universitet. Men lösningen på sömnbristen är oftast individuell och att försöka kontrollera sömnen riskerar att vara ångestframkallande. Läs hela artikeln här!

Rektorer har dubbla känslor till Skolinspektionens tillsyn

Rektorerna känner sig pressade av Skolinspek­tionens ökade fokus på avvikelser och juridik. Men de ser också att rapporterna från den regelbundna tillsynen är en draghjälp för att komma till rätta med bristerna, konstaterar forskaren Judit Novak i en ny avhandling. Läs hela artikeln här!

Forskare ifrågasätter digitala hjälpmedel i skolan

Digitala verktyg i skolan, som låter eleverna plugga multiplikation eller huvudstäder med hjälp av datorprogram kan göra nytta – men tekniken används oftast fel. Det hävdar forskare Vetenskapsradion har talat med. Läs hela artikeln här!

Så kan digitala läromedel göra nytta i skolan

Digitala läromedel i skolan ska hjälpa eleverna med allt från multiplikation till geografi. Men ofta fungerar det dåligt. Samtidigt visar forskning hur digitala verktyg verkligen kan bli till nytta. Läs hela artikeln här!

Forskaren kritisk till övervakning av barn

Elza Dunkels, forskare i pedagogik, tycker inte om teknikutvecklingen som möjliggör övervakning av våra barn. Läs hela artikeln här!

Stora brister i lärares kunskap om autism och adhd

Tre av fyra lärare saknar baskunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, visar ny forskning. Istället för stöd och anpassningar kan elever få höra att de ska ”skärpa sig”. ”Lärare vet ingenting om det här, det är noll poäng i ämnet på lärarutbildningen”, säger professor Sven Bölte. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolporten
  Nytt nr av Skolporten ute 7 februari

Tema: Förskola i Skolporten

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så bryts pojkars antipluggkultur

Kulturen att inte plugga som ofta finns bland pojkar kan brytas. Tillåtande normer kring studier, där pojkar kan prata med varann om pluggande utan att tappa status, gynnar deras resultat i skolan. Läs hela artikeln här!

Skolministeriet : Hur ska det gå med programmeringen?

Men många lärare saknar kompetens i programmering och en del varnar dessutom för att den ordinarie matematikundervisningen kommer att bli lidande när programmeringen tar värdefull undervisningstid. Vad är det egentligen som ska hända i höst och hur är det tänkt att det ska fungera? Läs hela artikeln här!

Studie: Mobiler i klassrum stör inte eleverna

Nu visar forskning att mobiler inte skapar oro. I ett svensk-finskt forskningsprojekt har forskarna filmat elever under tre års tid. Läs hela artikeln här!

Modeller skapar problem

Kemisk bindning är ett område som elever har extra svårt för. Det är viktigt att lärare får reflektera tillsammans för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper, anser forskare Anna Bergqvist. Läs hela artikeln här!

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav. Läs hela artikeln här!