Dela:

Mest lästa avhandling 2021: Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Emma Laurin. Foto: Uppsala universitet

Föräldrar till barn med adhd- och autismdiagnoser bär ett tungt ansvar för sina barns skolgång. Och barn med resursstarka föräldrar har störst chans att få det stöd de behöver. Det visar Emma Laurins doktorsavhandling som var förra årets mest lästa avhandling på Skolporten.se.

– Vad roligt, det var verkligen glädjande att höra, säger Emma Laurin om att hennes avhandling engagerat så många.

Hennes forskning visar att rätt kontakter, kunskap och förmåga att kunna tala för sig är en fördel, men absolut ingen garant, för att ens barn med NPF-diagnos ska få adekvat stöd i skolan. I avhandlingen Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm undersöker hon hur föräldrar till barn med adhd- och autismdiagnoser hanterar sina barns väg genom skolan.

Resultaten visar att diagnoser kan ge utdelning i skolan i form av förståelse för barnen. Men det krävs att föräldrarna, som ofta sitter inne med djupa kunskaper om sitt barns diagnos, kan lägga tid och kraft på att förmedla den på ett trovärdigt sätt till skolpersonalen.

– Framför allt pekar många föräldrar på skolans brist på förståelse, både för barnens behov och för vad en NPF-diagnos innebär för familjen.

Här hittar du en artikel från Skolportens magasin om Emma Laurins forskning!

Susanne Sawander


Fakta/Mest lästa avhandlingen 2021

Avhandling: Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm

Forskare: Emma Laurin

Disputerade: 2021-06-04 vid Uppsala universitet


10 MEST LÄSTA AVHANDLINGARNA 2021 hittar du här!

Artikeln är publicerad i den årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning 2021 – ute 31/3! Läs hela bilagan utan kostnad här!

Bilagan följer med Skolporten nr 2/2022 och sammanställer förra årets avhandlingar inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Sidan publicerades 2022-04-07 13:46 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-04-11 13:19 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen på vårens fortbildning för dig som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan. Ta bl.a. del av fördjupande föreläsningar om övergångar, matematikundervisning för elever med språkstörning och om stöd till de som är särskilt begåvade men även har autism eller adhd. Välj att delta i Stockholm, Göteborg eller online!

Tema: Autism och lek i förskolan Webbkonferens

Vi erbjuder nu möjligheten att ta del av två uppskattade föreläsningar från tidigare konferenser, båda med temat lek och samspel för barn med autism. Du får fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att stötta barnens sociala kompetens. Föreläsningarna riktar sig till förskollärare, barnskötare, resurspedagoger och specialpedagoger.

Psykiatriska diagnoser slår hårt mot elevers betyg

Elever med en psykiatrisk diagnos har betydligt sämre skolresultat än de som inte har någon diagnos. Den diagnos som slår absolut hårdast är adhd, och det gäller både flickor och pojkar, visar Cristian Bortes i sin avhandling.

Barn med adhd behöver bättre stödinsatser

Barn med adhd mår sämre emotionellt än andra barn. Det menar Pia Tallberg som efterlyser bättre stödinsatser för gruppen.

Datorspel kan bidra till högre intelligens hos barn

Barn som spelar datorspel ökar sin intelligens, visar forskning som undersökt hur skärmtid påverkar barns kognitiva förmågor. Tv och sociala medier hade varken positiv eller negativ effekt.  

Teckenspråk gynnar alla barns språkutveckling

Hur främjar vi språkutvecklingen för både de barn som är hörande och de som är döva, utan att använda olika metoder? Hur kan vi få alla barn delaktiga när talad svenska är det dominerande språket? Det är frågor som en förskola i Borås har arbetat med de senaste åren.

Andreas Fejes LiU: Högt eget lärandeansvar riskerar skapa ojämlikhet

Andreas Fejes tycker att begreppet Livslångt lärande är ett policybegrepp som används i en tid av neoliberalt förhållningssätt till lärande och att det finns risker med att betona allas eget ansvar för upskill, reskill och allt annat vi nu har på agendan för lärande i Sverige. (webb-radio)

En lärplattform som både stöttar i vardagen och utvecklar dig som lärare

Vi behöver alla lära om och lära nytt ibland. Och det livslånga lärandet är betydelsefullt både för dig som individ men också för att organisationer ska klara av förändringar i samhället. I Helsingborg finns sen en tid lärplattformen Hbg Learns där all utbildning finns samlad på en plats. Jessica Clarenbeck är mycket positiv till upplägget.

Undersökande arbetssätt

Detta avsnitt av Skolforskningspodden handlar om undersökande arbetssätt, lärares vägledning och olika grader av lärarstyrning. Vi diskuterar hur man kan låta elever ställa upp en undersökande fråga, och varför det kan vara vanskligt att prata om elever som forskare.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.